loading

Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratzen du.

Step 1:

/*

2 Pultsadorekin 2 errele pistu.

Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da. pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea erabilizta berriz errele 2 pistuko da.

Zirkuitua: * Errelea2 pin 4-en sartuta * Errelea1 pin 2-en sartuta * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta

*

/ Konstante hauek ez dira aldatuko. // Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira: const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pina const int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pina const int relePin2 = 4; // Errele1en pina const int relePin1 = 2; // Errele2an pina int botoia1=0; int botoia2=0;

void setup () { pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta pinMode (relePin2, OUTPUT); pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta pinMode (pulsador2, INPUT); Serial.begin(9600); }

void loop () { botoia1=(digitalRead(pulsador1)); Serial.print("Botoia 1: "); Serial.println(botoia1);

botoia2=(digitalRead(pulsador2)); Serial.print("Botoia 2: "); Serial.println(botoia2); Serial.println(" "); if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu } else{ digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu } if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu } else{ digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu } delay(500); }

<p><font><font>Cool Arduino project. What kind of application are you using it for.</font></font></p>
it is one project to school
<p>/*<br> 2 Pultsadorekin 2 errele pistu.<br><br> Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da.<br> pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea <br> erabilizta berriz errele 2 pistuko da.<br> Zirkuitua:<br> * Errelea2 pin 4-en sartuta<br> * Errelea1 pin 2-en sartuta<br> * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta<br> * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta<br> */<br><br>// Konstante hauek ez dira aldatuko. <br>// Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira:<br>const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pina<br>const int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pina<br>const int relePin2 = 4; // Errele1en pina<br>const int relePin1 = 2; // Errele2an pina<br>int botoia1=0;<br>int botoia2=0;<br><br>void setup () { <br> pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta<br> pinMode (relePin2, OUTPUT);<br> pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta<br> pinMode (pulsador2, INPUT);<br> Serial.begin(9600);<br>}<br><br>void loop () {<br> botoia1=(digitalRead(pulsador1));<br> Serial.print(&quot;Botoia 1: &quot;);<br> Serial.println(botoia1);<br><br> botoia2=(digitalRead(pulsador2));<br> Serial.print(&quot;Botoia 2: &quot;);<br> Serial.println(botoia2);<br> Serial.println(&quot; &quot;);<br> <br> if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago<br> digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu<br> }<br> else{<br> digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu<br> }<br> <br> if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago<br> digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu<br> }<br> else{<br> digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu<br> }<br> delay(500);<br>}<br><br></p>

About This Instructable

42views

1favorite

License:

More by Echaide:Electro-pneumatic Futbolin Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratu 
Add instructable to: