Introduction: Arduinoa Erabiliz Motorra 2 Aldetara Biratu

Picture of Arduinoa Erabiliz Motorra 2 Aldetara Biratu

Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratzen du.

Step 1:

/*

2 Pultsadorekin 2 errele pistu.

Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da. pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea erabilizta berriz errele 2 pistuko da.

Zirkuitua: * Errelea2 pin 4-en sartuta * Errelea1 pin 2-en sartuta * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta

*

/ Konstante hauek ez dira aldatuko. // Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira: const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pina const int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pina const int relePin2 = 4; // Errele1en pina const int relePin1 = 2; // Errele2an pina int botoia1=0; int botoia2=0;

void setup () { pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta pinMode (relePin2, OUTPUT); pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta pinMode (pulsador2, INPUT); Serial.begin(9600); }

void loop () { botoia1=(digitalRead(pulsador1)); Serial.print("Botoia 1: "); Serial.println(botoia1);

botoia2=(digitalRead(pulsador2)); Serial.print("Botoia 2: "); Serial.println(botoia2); Serial.println(" "); if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu } else{ digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu } if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu } else{ digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu } delay(500); }

Comments

DIY Hacks and How Tos (author)2016-11-14

Cool Arduino project. What kind of application are you using it for.

it is one project to school

Echaide (author)2016-11-14

/*
2 Pultsadorekin 2 errele pistu.

Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da.
pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea
erabilizta berriz errele 2 pistuko da.
Zirkuitua:
* Errelea2 pin 4-en sartuta
* Errelea1 pin 2-en sartuta
* Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta
* Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta
*/

// Konstante hauek ez dira aldatuko.
// Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira:
const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pina
const int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pina
const int relePin2 = 4; // Errele1en pina
const int relePin1 = 2; // Errele2an pina
int botoia1=0;
int botoia2=0;

void setup () {
pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta
pinMode (relePin2, OUTPUT);
pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta
pinMode (pulsador2, INPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop () {
botoia1=(digitalRead(pulsador1));
Serial.print("Botoia 1: ");
Serial.println(botoia1);

botoia2=(digitalRead(pulsador2));
Serial.print("Botoia 2: ");
Serial.println(botoia2);
Serial.println(" ");

if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago
digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu
}
else{
digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu
}

if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago
digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu
}
else{
digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu
}
delay(500);
}

About This Instructable

50views

1favorite

License:

More by Echaide:Electro-pneumatic FutbolinArduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratu
Add instructable to: