Introduction: Bijenhotel

Picture of Bijenhotel
Het gaat slecht met de bijen. Giftige pesticiden, moderne landbouwmethoden en ziektes zorgen de laatste jaren voor massale bijensterfte. Daar moeten we snel iets aan doen. Van de 100 gewassen die 90 procent van alle voedsel in de wereld leveren, wordt namelijk 70 procent bestoven door bijen. Zonder deze harde werkers zou de voedselvoorziening van de mens en talloze dieren in gevaar komen. Help de bijen en maak van je tuin een hotel voor wilde bijen. Met deze handleiding is dat een fluitje van een cent. Meer doen? Teken de petitie op www.reddebijen.nl!


 

Comments

Rocking Arduinos (author)2013-04-24

Nou niet heel leuk maar goed opgebouwd. Ik heb er al een in mijn tuin hangen maar her ziet er goed uit.

Rocking Arduinos (author)2013-04-24

leuke informatie!

kretzlord (author)2013-04-24

I believe it's a Bee Hotel, a place for insects to live that isn't your patio lol

EmcySquare (author)2013-04-24

???.... Ok, it involves dead bees... What else?
Is there a version fon "non-duch" users?

About This Instructable

1,456views

4favorites

License:

Bio: Onze actievoerders hangen aan kettingen of klimmen op hijskranen, daken en gevels om spandoeken op te hangen. We komen wereldwijd in actie voor het milieu ... More »
More by GreenpeaceNL:Bijenhotel
Add instructable to: