Introduction: Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

Picture of Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

Prinuđen da rasklonim alate koji nisu u upotrebi ali i koji nisu za bacanje. Zauzimaju prostor i smetaju, rešenje sam našao izradom ove fioke. Smešteni su i čekaju vreme kada će ponovo biti u upotrebi. Hvala na pažnji. :)

Step 1:

Comments

About This Instructable

49views

1favorite

More by TihJani:Recessed Shlef / Ugradna PolicaDrawer for old tools / Fioka za stari alatDIY Project - Helmet Stand
Add instructable to: