Instructables

Heart by RGB LED 2.0 (LED TRÁI TIM RGB 2.0)

Picture of Heart by RGB LED 2.0 (LED TRÁI TIM RGB 2.0)
FNMIZCPHH2W54RW.LARGE.jpg
Readme.jpg
Readme 0.jpg
Readme 1.jpg
EVMEPCB.jpg
DSCN0057.JPG
DSCN0053.JPG
DSCN0054.JPG
10.jpg
2.jpg
3.jpg
0.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg





NOTE: XTAL 30-33MHz
ALL IN ONE:
http://www.4shared.com/rar/kPrQLSzs/EvMe.html
cphùng18 months ago

anh ơi có bản mô phỏng của mạch này ko em download về chạy thủ thì giống y hệt bản 1.0.anh gửi vào gmail cho em nhé : dothithuhang11071992@gmail.com

cần mua những linh kiện j anh ghi ra hộ em lun nhá.thanks anh nhiều

<3