loading
E ch&agrave;o a ạ. A c&oacute; thể cho e Danh s&aacute;ch Lk+mạch nguy&ecirc;n l&yacute;. V&agrave; code kh&ocirc;ng ạ. E cảm ơn a trước nh&eacute;.<br>Mail: hoangtuphonui2013@gmail.com
<p>ch&agrave;o a!!!!</p><p>a c&oacute; thể cho e xin danh s&aacute;ch linh kiện với ạ. e c&aacute;m ơn a nhiều. :) </p><p>gmail: truongdragon1995@gmail.com</p>
<p>anh ơi có th&ecirc;̉ cho em xin code full và danh sách linh ki&ecirc;̣n được kh&ocirc;ng anh? n&ecirc;́u được mong anh gửi quá gmail của em là gaconaka578@gmail.com ,em cảm ơn nhi&ecirc;̀u..</p>
<p>ch&agrave;o a!!!!<br>a c&oacute; thể cho e xin danh s&aacute;ch linh kiện với ạ. e c&aacute;m ơn a nhiều. :)<br>gmail: kysao.video@gmail.com</p>
<p>a ơi cho e xin c&aacute;i sơ đồ mạch vi xử l&yacute; vs t&ecirc;n c&aacute;c linh kiện đc ko? e cảm ơn nhiều@@</p><p>a gưi v&agrave;o đ&acirc;y cho e nha: vuducsontb1994@gmail.com</p>
<p>a ơi cho e xin c&aacute;i sơ đồ mạch vi xử l&yacute; vs t&ecirc;n c&aacute;c linh kiện đc ko? e cảm ơn nhiều@@</p><p>a gưi v&agrave;o đ&acirc;y cho e nha: vuducsontb1994@gmail.com</p>
<p>add ơi,muốn c&oacute; code ho&agrave;n chỉnh của c&aacute;i n&agrave;y th&igrave; phải l&agrave;m sao?</p>
<p>anh ơi c&oacute; bản m&ocirc; phỏng của mạch n&agrave;y ko em download về chạy thủ th&igrave; giống y hệt bản 1.0.anh gửi v&agrave;o gmail cho em nh&eacute; : dothithuhang11071992@gmail.com</p><p>cần mua những linh kiện j anh ghi ra hộ em lun nh&aacute;.thanks anh nhiều</p><p>&lt;3</p>

About This Instructable

11,234views

18favorites

License:

More by inc409:★ LED RGB Hexagon Lights Magic Matchsticks Lighting LED NGÔI SAO (LED STAR - LAST CHRISTMAS) 
Add instructable to: