Patineteak Egiteko Prentsa Hidraulikoa

57

Posted

Introduction: Patineteak Egiteko Prentsa Hidraulikoa

Patineteak egiten dituzten enpresa batentzako prentsa hidrauliko bat egin dugu. Bi zilindro erabili dira horretarako.
Zilindro batean denboralizazioa aplikatu zaio eta bestean ez. Aurrenego zilindroak presioa aplikatzen du xaflak zapaltzeko eta denboralizazioa erabiliz 30 segundoz presioa eraginez gelditzen da; eragiketa bukatu eta zilindroak bere lana bukatu ondoren bigarrengo zilindroa martxan jartzen da moldetik xafla ateraz. Automata programatuta ZEN programaren bidez lortu dugu prozesua automatizatzea.

Step 1: GRAFCET -a Eta Automataren Programa

Step 2: Eskema Hidraulikoa

Step 3: Eskema Elektrikoa

Share

  Recommendations

  • Spotless Contest

   Spotless Contest
  • Space Challenge

   Space Challenge
  • Science of Cooking

   Science of Cooking
  user

  We have a be nice policy.
  Please be positive and constructive.

  Tips

  Questions

  Comments