Patineteak Egiteko Prentsa Hidraulikoa

52

Posted

Introduction: Patineteak Egiteko Prentsa Hidraulikoa

Patineteak egiten dituzten enpresa batentzako prentsa hidrauliko bat egin dugu. Bi zilindro erabili dira horretarako.
Zilindro batean denboralizazioa aplikatu zaio eta bestean ez. Aurrenego zilindroak presioa aplikatzen du xaflak zapaltzeko eta denboralizazioa erabiliz 30 segundoz presioa eraginez gelditzen da; eragiketa bukatu eta zilindroak bere lana bukatu ondoren bigarrengo zilindroa martxan jartzen da moldetik xafla ateraz. Automata programatuta ZEN programaren bidez lortu dugu prozesua automatizatzea.

Step 1: GRAFCET -a Eta Automataren Programa

Step 2: Eskema Hidraulikoa

Step 3: Eskema Elektrikoa

Share

Recommendations

  • First Time Author Contest 2018

    First Time Author Contest 2018
  • Sew Warm Contest 2018

    Sew Warm Contest 2018
  • Epilog Challenge 9

    Epilog Challenge 9
user

We have a be nice policy.
Please be positive and constructive.

Tips

Questions

Comments