loading
Picture of Pocket-Sized Speaker.
This instructable, will be entered in the Art of Sound, and Pocket- Sized contests.
I made this a few months ago, so i don't have any pics of making it yet but i will soon.

Step 1: Supplies

Picture of Supplies
You will need:
1 Headphone cord
2 Small speakers
1 Beef jerky chew tin (plastic)

Tools:
A hot glue gun
An X-Acto knife/Scissors/Drill
Shrink Tubing
Soldering iron
Solder
Flux
A hair dryer
 
Człowieku jak można mieć taki syf w domu? Posprzątaj najpierw nim zaczniesz coś dumnie światu objawiać. Co do projektu to ewidentne gówno, szczyt możliwości amerykańskiego nastolatka?!
TyMan210 (author)  inz.konstruktor5 years ago
Nie rozumiem co masz na myśli. I nie w języku polskim, więc używam Google tłumaczyć.
denanderen6 years ago
is it possible to add a movie so we can hear how it sounds? overall very nice
TyMan210 (author)  denanderen6 years ago
Thanks. It wouldn't let me add one, so i put a link to one on step 5.
thanks, it sounds nice for something that small.
TyMan210 (author)  denanderen6 years ago
Yeah, but i had to put it on top of the camera.