Introduction: Server Restore, Nordisk Spedisjon

Picture of Server Restore, Nordisk Spedisjon

Step 1: Flytt Alle Ledninger

Picture of Flytt Alle Ledninger

Flytt alle ledninger over til reserve-serveren.
Nettverkskabelen skal stå i den øverste av de to inntakene.
Husk strømkabelen.

Step 2: Slå På

Serveren vil starte opp, for så og slå seg av automatisk etter ca. 30 sek., når strøm tilkobles. Dette er normalt.
Trykk på Power-knappen på fremsiden av serveren og vent til serveren starter opp mot CD-platen.

Step 3: Klikk "Acronis Backup..."

Picture of Klikk "Acronis Backup..."

Step 4: Klikk "Manage This Machine Locally"

Picture of Klikk "Manage This Machine Locally"

Step 5: Klikk "Recover"

Picture of Klikk "Recover"

Step 6: Klikk "Select Data"

Picture of Klikk "Select Data"

Step 7: Klikk "Browse"

Picture of Klikk "Browse"

Step 8: Skriv Inn Path

Picture of Skriv Inn Path

Skriv inn path til NAS:
\\10.60.13.101\Server backup
og klikk "OK".
NB: backslash-tegnet \ får en ved å trykke < på tastaturet (ved siden av Z).

Step 9: Login Til NAS

Picture of Login Til NAS

Login:
Username: Admin
Fyll inn passordet.

Step 10: Velg Backup

Picture of Velg Backup

Under "Archive view"; velg siste backup (dato "created").
Under "Backup contents"; velg "disks".

Step 11: Velg Disk

Picture of Velg Disk

Velg "Disk 1"
Klikk "OK".

Step 12: Recover To...

Picture of Recover To...

Klikk "Required"

Step 13: Velg "Disk 1...."

Picture of Velg "Disk 1...."

Klikk "Disk 1.....", deretter klikk "OK".
NB! Det kan ta opptil ett minutt før "OK" blir aktivert.

Step 14: Start Restore

Picture of Start Restore

Klikk "OK" nede til høyre.
Restore vil nå starte automatisk.

Step 15: Restore Pågår

Picture of Restore Pågår

Tidsforbruk avhenger av datamengde. Ca. 30 min. opptil 1t.

Step 16: Restore Ferdig

Picture of Restore Ferdig

Klikk "Close".

Step 17: Exit

Picture of Exit

Klikk "Actions" -> "Exit".

Step 18: Fjern CD-platen

Picture of Fjern CD-platen

Step 19: Reboot

Picture of Reboot

Fjern CD-platen (NB!).
Klikk "Reboot".
Serveren vil nå restarte som normalt.

Step 20: Aktivere Hamachi

Picture of Aktivere Hamachi

Logg inn.
Velg "Sikkerhetsproblem (ikke planlagt)". Klikk "OK".
Velg "Tjenester".
Høyreklikk på "LogMeIn Hamachi..." og velg "Start" (se bilde).
Vent til tjenesten har startet.
Lukk vindu.

Comments

captainpmh (author)2016-06-14

themes sageisu nrea dablei no rweig ian,s oiamun ablator eadit.

Warped1 (author)2016-06-14

I don't get it. Why is the text of this instructable in Norwegian, while Windows and the applications in the screenshots are obviously in English?

DIY Hacks and How Tos (author)2016-06-12

Welcome to Instructables. Thanks for sharing with the community.

About This Instructable

407views

2favorites

License:

More by AriH5:Server Restore, Nordisk Spedisjon
Add instructable to: