Introduction: Založenie Ohňa

Picture of Založenie Ohňa

Step 1: Základne Brvienko

Picture of Základne Brvienko

Sem položíme podpalovač, nikdy nie priamo na rošt.

Step 2: Obloženie

Picture of Obloženie

Brvienko obložíme hrubymi klátmi.

Step 3: Podpalenie.

Picture of Podpalenie.

Použijeme len jednu kocku.

Step 4: Podpalenie.

Picture of Podpalenie.

Podpalač vložíme na brvienko.

Step 5: Zapálime.

Picture of Zapálime.

Step 6: Horíme

Picture of Horíme

Step 7: Horíme

Picture of Horíme

Comments

About This Instructable

279views

0favorites

License:

More by rpikaly:Založenie Ohňa
Add instructable to: