loading
1Comments

Tell us about yourself!

Complete Your Profile
  • Ecenur commented on zülalk's instructable Fundamentals of Design Thinking3 months ago
    Fundamentals of Design Thinking

    İstediği çayı koyabilme olanağının düşünülmesi bence güçlü. Sürekli kullanacağı bir ürün olacağından malzemesi çantada taşımaya elverişli olup hafif olmalı.. Bu bardak boş taşınacağından da kaşık için özelleşmiş bölüme gerek olup olmadığı beni düşündürdü..

    View Instructable »