Tell us about yourself!

Complete Your Profile
  • ESP8266-12 blynk wireless temperature, humidity DHT22 sensor

    Arduino:1.6.5 (Windows 8.1), Płyta:"Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 4M (3M SPIFFS)"Opcje projektu zmienione, przeładuj całośćc:/users/grego/appdata/roaming/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o):(.literal+0x8): undefined reference to `__ieee754_sqrt'c:/users/grego/appdata/roaming/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function `sqrt':d:\ivan\projects\arduinoesp\toolchain\dl\esp-newlib\build\xtensa-lx106-elf\newlib\libm\math/../../../../../newlib/libm/math/w_sqrt.c:63: undefined reference to `__...

    see more »

    Arduino:1.6.5 (Windows 8.1), Płyta:"Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 4M (3M SPIFFS)"Opcje projektu zmienione, przeładuj całośćc:/users/grego/appdata/roaming/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o):(.literal+0x8): undefined reference to `__ieee754_sqrt'c:/users/grego/appdata/roaming/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function `sqrt':d:\ivan\projects\arduinoesp\toolchain\dl\esp-newlib\build\xtensa-lx106-elf\newlib\libm\math/../../../../../newlib/libm/math/w_sqrt.c:63: undefined reference to `__ieee754_sqrt'collect2.exe: error: ld returned 1 exit statusBłąd kompilacji. Raport ten będzie miał więcej informacji z "Pokaż szczegółowe informacje podczas kompilacji" włącz w Plik > Preferencje

    View Instructable »