author
1CommentsJoined November 26th, 2013
Bezpieczeństwo informacji odgrywa kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie, dlatego nie pozostawiam tego przypadkowi. Firma Forsafe organizuje szkolenia z bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, zapraszamy.