author
1CommentsJoined December 6th, 2014
Nej, tänkte jag, det kan du inte skriva, allt som du hittills har skrivit i brevet kan du inte skriva, får du inte skriva, och jag började på nytt... 4 år - debuterar med den lätt naivistiska diktsamlingen Les parfums de la mémoire (Minnets dofter). 9 år - efter en längre paus utkommer den delvis självbiografiska romanen Det gåtfulla livet. En nästintill enad kritikerkår anser att verket är ”ett pinsamt försök att göra en svensk Proust, ovanligt omoget till och med för att komma från en... Read More »
  • 3 years ago

    jean.fatal joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed