author
1CommentsJoined January 16th, 2009
Diagnosis: Politically incorrect. Chronic disease. Worsen on annual basis. Диагноза: Политически некоректен. Хронично заболяване. Влошава се с напредване на възрастта.