author
3CommentsHo Chi Minh City, VietnamJoined December 16th, 2013
Lạc quan yêu đời........... => sống lâu Hòa đồng.............. Khá là gian >:) Tốt thì không hẳn tốt vì nhiều lúc lợi ích của mình quan trọng hơn :-" Gặp chút vấn đề trong giao tiếp, nhất là với con gái Người lạ thì bảo lạnh lùng mà người quen thì nói lăn xăng :D ................................. Nói chung là còn nhiều cái để nói nhưng tạm thời thì chưa nghĩ ra :P