Arduino Robot Arm - Valgfag AMT

Introduction: Arduino Robot Arm - Valgfag AMT

Vi fik til opgave at lave en styring til en robot arm, ved hjælp af Arduino. Jeg valgte i min opbygning at bruge en Arduino UNO samt et gammelt joystick til at styre armen med. Desuden skulle robotarmen have en aktuator/sensor, her har jeg valgt at bruge en HC-SR04 Ultralydssensor. Denne sensor måler hvor langt robotarmen er fra en overflade, og dette kan ses som centimeter i Arduino programmet.

Step 1: Opbygning Og Koden

/*Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
 by Michal Rinott 
 modified on 8 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob</a>
*/ 
#include <SoftwareSerial.H>

// you can choose any digital pins for trigger and echo
const int trigger = 12;
const int echo = 13;
int distance;
long duration;
#include <servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // create servo object to control a servo
Servo myservo3; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val;  // variable to read the value from the analog pin
int valop=90;
int potpin1 = 1; // analog pin used to connect the potentiometer
int val1;  // variable to read the value from the analog pin
int valop1=90; 
int potpin2 = 2; // analog pin used to connect the potentiometer
int val2;  // variable to read the value from the analog pin
int valop2=90;
int potpin3 = 3; // analog pin used to connect the potentiometer
int val3;  // variable to read the value from the analog pin
int valop3=90;
#define trigPin 13
#define echoPin 12
#define led 10
#define led2 11
void setup() {
  pinMode (trigger, OUTPUT);
 pinMode (echo, INPUT);
 Serial.begin(9600); 
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
 myservo1.attach(3); // attaches the servo on pin 3 to the servo object
  myservo2.attach(5); // attaches the servo on pin 5 to the servo object
 myservo3.attach(6); // attaches the servo on pin 6 to the servo object
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 
 
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 // val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
   
 
 
 //Serial.print("valop_");
  //Serial.println(valop);
            // waits for the servo to get there
if (val<600&&val>300){
myservo.write (valop=valop);
delay(10);
 //Serial.print("val_");
 //Serial.println(val);</servo.h>
//At the beginning, the trigger must be set low 
digitalWrite(trigger, LOW);
delayMicroseconds (2);
digitalWrite(trigger, HIGH);
delayMicroseconds (10);
digitalWrite(trigger, LOW);
//pulseIn function reads if a pin is either high or low
//echo pin outputs the time it took the wave to hit the object and comeback in microseconds (us)
duration = pulseIn (echo, HIGH);
//Speed of sound = 340m/s or 0.034cm/us 
//Distance will be in cm 
distance = duration * 0.034/2;
Serial.println("distance ");
Serial.println(distance);
delay(500);
 
}
if (val>600&&val<1200){
myservo.write (valop=valop +3);
delay(10);
}
if (val<300&&val>1){
myservo.write (valop=valop -3);
delay(10);
}
 val1 = analogRead(potpin1);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 //val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
 
if (val1<600&&val1>400){
myservo1.write (valop1=valop1);
delay(20);
//Serial.print("val1_");
 //Serial.println(val1);
 delay (10);
}
if (val1>600&&val1<1200){
myservo1.write (valop1=valop1 +3);
delay(10);
}
if (val1<300&&val1>1){
myservo1.write (valop1=valop1 -3);
delay(10);
 
}
//Serial.print("valop1_");
 //Serial.println(valop1);
         
val2 = analogRead(potpin2);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 //val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
 
if (val2<600&&val2>400){
myservo2.write (valop2=valop2);
delay(20);
//Serial.print("val2_");
// Serial.println(val2);
 
}
if (val2>600&&val2<1200){
myservo2.write (valop2=valop2 +3);
delay(10);
}
if (val2<300&&val2>1){
myservo2.write (valop2=valop2 -3);
delay(10);
 
}
 //Serial.print("valop2_");
 //Serial.println(valop2);
          
val3 = analogRead(potpin3);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 //val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
 
if (val3<600&&val3>400){
myservo3.write (valop3=valop3);
delay(20);
Serial.print("val3_");
 Serial.println(val3);
 
}
if (val3>600&&val3<1200){
myservo3.write (valop3=valop3 +3);
delay(10);
}
if (val3<300&&val3>1){
myservo3.write (valop3=valop3 -3);
delay(10);
 
}
 Serial.print("valop3_");
 Serial.println(valop3);
          
 long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, LOW); // Added this line
 delayMicroseconds(2); // Added this line
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
// delayMicroseconds(1000); - Removed this line
 delayMicroseconds(10); // Added this line
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = (duration/2) / 29.1;
 if (distance < 4) { // This is where the LED On/Off happens
  digitalWrite(led,HIGH); // When the Red condition is met, the Green LED should turn off
 digitalWrite(led2,LOW);
}
 else {
  digitalWrite(led,LOW);
  digitalWrite(led2,HIGH);
 }
 if (distance >= 200 || distance <= 0){
  Serial.println("Out of range");
 }
 else {
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
 }
 delay(500);
}

Step 2: Video Og Download

Be the First to Share

  Recommendations

  • The 1000th Contest

   The 1000th Contest
  • Battery Powered Contest

   Battery Powered Contest
  • Hand Tools Only Challenge

   Hand Tools Only Challenge

  Discussions