Introduction: Arduino ToggleButton Manual

Denna Instructables visar hur du ska göra för att kunna göra en ToggleButton i programmet Auruino.

Step 1: Matrial

du behöver

Arduino Uno-kort

tillgång till internet

Lysdiod

5sl sladdar

USB-kabel

anpassad resistor

Programvaran arduino

Step 2: Sätt Ihop Kretsen

Du skall nu bygga upp din krets på bilden så är den uppdelad i 2 delar. den ena kollar ifall knappen släpper igenom ström med hjälp av den gula sladden som sitter i port 7. den andra delen har and om att tända lampan med hjälp av port 13 som vi senare kommer att säga till i programmeringen.

Den första kretsen består av 3 sladdar en knapp och en resistor. Vi kopplar två av dem sladdarna till 5 V och grn (jord) vilket gör att vi kan göra den delen som är på sidan av knappen där lampan inte är. Vi sätter sedan den gula sladden på den andra sidan av knappen för att kunna få input alltså kolla om knappen släpper igenom strömmen eller inte.

Den andra delen av kretsen har vi 2 sladdar en lampa och en resistor. En an sladdarna sätter vi i port 13 och den andra i grn (jord). efter det så ska vi sätta en resistor mellan lampan och port 13.Resistorn har vi för att reducera kraften på strömmen så att lampan klarar av det, eftersom att lampan bara klarar av 1,4 V och kretsen innehåller 5 V så behöver resistornkunna dra ner strömmen med 3,6 V.

Step 3: Ladda Ner Arduino

Klicka in på din webbläsare och sedan i sökmontorn så skriver du in www.arduino.com

Tryck på fliken ”SOFTWARE”

Sedan skrollar du ner till du kommer till det som visas på bilden.

Välj nedladdning efter dina behag.

Step 4: Arduino

Efter nedladdningen är färdig så startar du programmet. Då borde du få fram något som borde se ut såhär. Nu kan du börja programmera.

När programmet öppnas så kommer du se en voidsetup() och en voidloop(). Dessa två är två funktioner som du skriver i din kod för att få Arduino att göra något.

Step 5: Programering

Nu ska du skriva in följande koder efter bilden

Dessa koder visar att vi har namngett de två variablerna som kommer användas i programmet.

Step 6: Programering

Dessa nya koder visar vilka porter som kommer skicka ut samt ta in strömmen

(input = skickar ut ström och Output = tar in)

Step 7: Programering

Efter detta så kommer Voidloop in detta är den som får saker att hända. Dessa koder som du skriver kommer att köras om och om igen så länge Arduion har tillgång till ström.

Step 8: Programering

Du skall du skiva in koden didgitalRead. Detta kommer läsa av om ström kommer igenom knappen eller inte. Om det kommer ström igenom knappen så blir den ”true” om inte så blir den ”false”

Step 9: Programering

Nu lägger vi till en if-satts, den kommer kolla om lampan lyser eller inte. Om den lyser så blir den ”HIGH” om inte så ”false”

Step 10: Programering

Efter det så lägger du till kommandot "digitalWrite" detta säget till vilken port som ska skicka ut ström (12 i detta fall). om den är "HIGH" så skickar den ur ström men om den är "LOW" så gör den inte det.

Step 11: Skicka Koden Till Kretsen

nu är programmerings biten kvar och du skall skicka din kod till din krets. tryck då på knappe som ör inringad på bilden medans kretsen är inkopplad i datorn. prova sedan kretsen och se om programmeringen var rätt.