Introduction: Bluetooth Bestuurbare Auto

Een bestuurbare auto die bestuurd kan worden via Bluetooth. De auto is gebaseerd op een bestaande auto en wordt nu aangestuurd door een Arduino.

Step 1: Materialen

  • een (oude) afstandsbestuurbare auto
  • Arduino Uno
  • bluetooth module
  • jumperwires
  • infrared obstacle avoidance sensor
  • smartphone met bluetooth app
  • H-brug
  • soldeerbout met soldeer
  • computer met Arduino programma

Step 2: Bouwen

Haal eerst de boardcomputer uit de afstandsbestuurbare auto. Hierna houd je ongeveer 5 draden over. 3 draden naar de wielen aan de achterkant(rijden), en 2 draden naar de wielen aan de voorkant(sturen)

Sluit de draden van de voorkant aan op de H-Brug. Kijk welke van de 3 draden van de achterkant gebruikt worden voor het rijden, dit kun je doen door proberen af te leiden welke waarvoor is via de printplaat van de boardcomputer, of door voorzichtig een lage spanning over de draden te zetten (telkens een combinatie van 2), min en plus omgedraaid maken niet uit, want als je deze omdraait rijdt de auto alleen de andere kant op.

Sluit de 2 draden aan op de H-Brug, waarna je de H-brug aansluit op de Arduino Uno.

Dit sluit je aan als volgt:

Default stuur pin op 2

Stuur pin 1 op pin 3

Stuur pin 3 op pin 4

Rij pin 1 op 5

Rij pin 2 op 6

Default rij pin op 7

Sluit de bluetooth module aan op de arduino:

VCC -> 5V

GND -> GND

RX -> TX*

TX -> RX*

*Bij het programmeren van de Uno moet deze verbinding worden verbroken, anders kun je de code niet uploaden.

Sluit de Infrared Obstacle Avoidance Sensor aan door VCC op 5V, GND op GND en de output pin op 12 te zetten.

Step 3: Programmeren

Upload het bestand naar de Arduino, let op dat de bluetooth module is gedisconnect.

Hierna kun je de auto besturen.

Step 4: Besturen (BT)

Om de auto te besturen, moet je een Bluetooth app downloaden en dan een connectie maken met de Bluetooth module.

Als je geconnect bent heb je 5 opties:

* als je dit doorstuurt zet je de auto in standby (geldt altijd)

1 je kan de auto zelf besturen

3 de rij snelheid gaat omhoog

4 de auto rijdt autonoom (rechtuit, stopt bij een opstakel en probeert eromheen te gaan)

6 de rij snelheid gaat omlaag

Als je hebt gekozen voor zelf besturen, kun je de auto besturen met de volgende 6 commando's

2 de wielen gaan recht naar voren staan

5 je gaat vooruit rijden

7 de wielen gaan naar links sturen

8 de auto stopt

9 de wielen gaan naar rechts sturen

0 je gaat achteruit rijden