Fågelautomat

1,597

28

2

Introduction: Fågelautomat

I denna instructable tillverkar du en fågelautomat där du väljer den mat fåglarna i ditt område uppskattar.

Vintern är ofta en tuff period för våra svenska småfåglar. Börja därför mata dem tidigt på hösten så stannar de kvar vid ditt fågelbord och dina matautomater hela vintern.

Viktigt är dock att du inte slutar mata dem, då riskerar de att inte hitta mer mat och förfryser. Skapa istället ett litet smörgåsbord åt dem med olika typer av mat där du även varvar med vegetabiliskt fett för dem.

Ett trevligt inslag i vardagen att sitta och titta på de olika hierarkier de bygger upp och vilka som är lite mer vänliga än andra att dela med sig. Placera gärna din automat så du kans e den från köksfönstret och kan titta på dem när du äter frukost.

Har du tur kommer även hackspetten, bergfinken och rödhaken tidigt till din automat. När snön ligger djup och kylan biter kommer du även att få se den skygga domherren smyga sig fram.

Lycka till!

Supplies

LPP: Fågelmatsautomat

Syfte

" Slöjd är ett fantastiskt ämne på så sätt att man får experimentera ganska fritt med handledare och man går oftast hem med någon typ av resultat av sitt experimenterande."

För att eleverna skall kunna nå den grad av säkerhet och kunskap i slöjdsalen för att kunna arbeta fritt och på eget initiativ, behöver de lära sig flera säkerhetsregler och vad som gäller. Det här arbetsområdet syftar till att med små steg lära dem detta samtidigt som de har roligt.

Läroplanen säger:

”Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.”

Arbetsområdets mål

Att kunna följa given instruktion med digitalt hjälpmedel och att kunna förhålla dig till arbetsområdets mål och tillverka en fågelmatsautomat efter given instruktion med hjälp av digitalt hjälpmedel.

När arbetsområdet är slut skall du kunna:

· Titta på en enkel ritning och göra en kapnota.

· Märka ut för och förborra hål och försänka.

· Mäta med en stållinjal och rita ett rakt streck mitt på en träbit..

· Utföra en enkel och hållbar sammansättning med hjälp av skruv.

· Använda ett borr, en skruv och en spik samt lämpligt bits till de skruvar du valt.

· Veta vad en försänkare är och hur man använder den.

Undervisning/detta ska vi göra

· Du skapar en ritning och tillverkar en skiss för ditt arbete med automaten

· Vi kommer rita upp en kapnota och välja lämpligt material.

· Utifrån given instruktion kapar du upp din kapnota och utvärderar funderar på hur de skall gå vidare i instruktionen till färdigt alster.

· Vi skall öva oss på att markera ut för placering av skruvar för att montera delarna på lämpligt ställe och därmed nå ett hållbart resultat.

· Vi skall öva oss i att förborra vid markeringar, använda skruvdragare och försänkare för att skruva ihop våra träbitar.

· Du ytbehandlar ditt arbete efter egna idéer och egen inspiration.

Bedömning

Jag kommer bedöma

· Ditt deltagande och förmåga till självständigt arbete under lektionerna.

· Din förmåga att följa slöjdsalens säkerhetsregler och ordningsregler

· Din förmåga att följa given instruktion genom att använda lämpligt digitalt hjälpmedel.

· Att du följt instruktionerna och jobbat noggrant och med arbetsområdets ingående moment.

· Att du kan använda lämpliga verktyg och metoder i ditt arbete samt resonerar kring ditt arbete och kan bedöma din egen insats och hur det påverkat resultatet.

Kopplingar till läroplanen

· Syfte

· tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

· Centralt innehåll

· Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

· Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

· Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

· Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

· Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

· Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Step 1: Längd = Höjd

Börja att mäta ut 25cm och markera med vinkelhaken.

Step 2: Såga Takvinkeln

När du mätt upp tar du fram kap & gersågen.

Ställ in vinkeln på en flack takvinkel genom att hålla inne den röda ”knappen” och vinkla sågbladet.

Step 3: Mäta Och Såga

Mät ut och såga en likadan till andra sidostycket.

Step 4: Bakstycke

Mät ut ditt bakstycke enligt bilden.

Märk hur linjalen är placerad, så mäter du ut vinkelnpå ditt bakstycke. Bild 1

Du kan även använda smygvinkeln och utgå från ditt ena sidostycke. Bild 2

Kontrollera INNAN du sågar att vinklarna hamnar på samma höjd. Bild 3

Step 5: Såga

Var noga med att vinklarna hamnat på samma mått innan sågar.

Såga i kap och gersågen enligt bilderna.

Step 6: Limma

Applicera tunna limsträngar på sidorna på ditt bakstycke. Bild 1

Limma samman och sätt i spänn med hjälp av två Tvingman. Bild 2

Step 7: Markera Och Förborra

Markera enligt bild 1 på dina sidostycken där du ska borra innan skruvning. Förtydliga där du ska borra med en syl. Bild 1

Förborra med lämpligt borr inför skruva. Bild 2

Step 8: Skruva

Plocka fram skruvdragare igen och försänk dina skruvhål. Bild 1

Försänk skruvhålen. Bild 2

Skruva i med lämplig skruv. Bild 3 & 4

Step 9: Takbitarna

Mät ut längden på dina takbitar.
Lägg dem bredvid din automat och mät ut enligt bilden.

Markera med vinkelhaken längden, en för var sida.

Du ska alltså ha två st.

Step 10: Vinklar

Använd smygvinkeln och mät ut takvinkeln på takbitarna. Bild 1

Dessa sågar du sedan i kap & gersågen där du ställer in vinkeln utefter ditt streck. Tryck in den röda knappen och välj rätt vinkel. Bild 2

På bild 3 ser du hur det ska se ut mär du är klar.

Step 11: Takbitarna Placering

Montera den vänstra takbitarna genom att limma och skruva fast den.

1. Börja med att stryka lim där takbitarna ska sitta.
2. Placera takbitarna och låt torka 15 min.
3. Förborra med 2mm borr.
4. Försänk och skruva fast takbiten.

Step 12: Öppning

För att kunna fylla automaten med fågelfrö behövs ena takbiten kunna öppnas.

Välj ett ganska brett gångjärn till detta för stabilitet.

Märk ut enligt hålen på gångjärnet och förborra.
Tänk på att inte ha för långa skruvar så de går igenom ditt material.

OBS: var noggrann, för detta moment måste du lyckas på första försöket!

Step 13:

Step 14: Botten

Mät ut en lämplig bottenplatta till din automat. Tänk på att botten inte ska vara för stor då regn och snö riskerar lägga sig i maten och frysa.

Bild 1. Mät ut
Bild 2. Såga ut OCH mät ut så den blir centrerad, lägg märke till linjalen.
Bild 3. Limma fast din bottenplatta.

Step 15: Förborra Och Skruva

Märk ut på undersidan var du ska förborra inför skruvning.

Var noggrann så du borrar rätt och rakt upp i sidostyckena. Använd 2mm borr.

Försänk dina skruvhål och skruva med lämplig skruv.

Step 16: Lister

För att inte maten skall trilla ut behöver du lister runt din bottenplatta.

Mät ut rätt längd efter din bottenplattan och såga dem med hjälp av kap- & gersågen som du ser på bild 2 och 3.

Step 17: Förborra

Märk NOGGRANNT ut var du ska förborra dina lister.

Dessa ska du spika fast så välj ett mindre borr (1,5mm) alternativt nyp av huvudet på en spik och använd som borr.

Step 18: Gersåga

Innan du fäster dina bitar måste du noggrannt kontrollera så att du har gersågat i korrekt vinkel så lister stämmer samman.

Var även noggrann när du mäter längden på dina lister. Även detta såga du i kap- & gersågen. (På bild 1 ser du att längden är markerad med blyerts i bakkant på listen)

Step 19: Limma

När du kontrollerat att alla mått stämmer limmar du fast dian lister enligt bilden.

Obs: vräk inte på lim, utan stryk ett tunnt lager och spika enligt bild 2.

Step 20: Mer Lister

Fortsätt med frontlinjen på samma sätt som dina sidolister där du gersågar korrekt längd.

Markera och förborra

Limma och spika fast. Här måste du ha lite känsla i handen och inte slå för hårt med hammaren, då riskerar du slå sönder ditt arbete.

Step 21: Mall För Glas

Om du gjort allt korrekt fram till nu så är det endast plexiglaset till framsidan som är kvar. För detta behöver du en pappersmall.

Lägg ett vanligt A4 papper över din automat och markera ut sidorna enligt bilden. Detta gör du genom att försiktigt dra fingret utmed kanterna så för du som vikta markeringar på ditt papper.

Klipp ut noggrannt!

Step 22: Markera/påritning

Rita på plexiglaset fler din mall med en tunn tuschpenna.

Tänk på att plexiglas är både dyrt och relativt svårarbetat (spricker lätt vid bearbetning) så var extra noggrann när du ritar på.

Step 23: Såga Ut

När du ritat på på plexiglaset ber du din lärare om hjälp att såga ut på bandsågen.

Obs: om du inte utgått från en kant kommer du att få göra om föregående moment innan sågning!

Step 24: Slipa

När du fått din glasskiva utsågas tar du ett fint slippapper och slipar sidorna på plexiglaset.

OBS: ta inte bort skyddsplasten och repa inte igenom på ytan!

Step 25: Märk Ut För Skruvar

Placera ditt glas enligt bilden och märk ut vart du ska borra för att skruva fast ditt glas. Använd samma smala tuschpenna som tidigare.

Hålen borrar du i pelarborren.

Step 26: Pelarborren

Se till att du fått instruktion på pelarborren INNAN du överhuvdtaget startar maskinen!

Sätt i 5mm borr i pelarborren, använd ett borr med centrumspets så blir det lättare att centrera borret.

Borra på låg hastighet. Med för hög hastighet smälter plasten av friktionen och du förstör både borr och ditt plexiglas.

Step 27: Markera

Markera genom hålen på din fröautomat enligt bild 1. Var noga med att hålen placeras i mitten på dina sidostycken så att de inte spricker när du väl skruvar fast ditt glas.

Förborra med 2mm borr med hjälp av skruvdragaren och borra rakt!

Step 28: Ytbehandling

Sista momentet -Ytbehandling!

Välj en ytbehandlingsmetod som tål utomhusklimat.

I detta fall har jag betsat med en brun bets och oljat automaten med Danish oil.

Step 29: Skyddsplasten

Först när du ytbehandlat din automat tar du bort skyddsplasten.

Använd skruvar med platt skalle och skruva fast plexiglaset på din automat. Bild 2

Step 30: Klart!

Skruva fast plexiglaset och mata i med de fågelfrö du önskar.

Blanda gärna olika frön så får du en variation i de fåglar som besöker din fröautomat.

Bra jobbat!

Be the First to Share

  Recommendations

  • For the Home Contest

   For the Home Contest
  • Big and Small Contest

   Big and Small Contest
  • Game Design: Student Design Challenge

   Game Design: Student Design Challenge

  2 Comments

  0
  Big_Jethro
  Big_Jethro

  2 years ago

  Nice homemade birdfeeder. I like that you included a clear panel to monitor food supply, and the taller border you put around the base both provides a perch, and keeps the seeds from being scattered. Good job!