87Views0Replies

Author Options:

Đăng ký bản quyền phần mềm Answered

Đăng ký bản quyền phần mềm của công ty Luật Hùng Sơn & Cộng sự là tổ chức dịch vụ được Cục bản quyền tác giả cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đại diện cho khách hàng trong lĩnh vực bản quyền nói chung và Đăng ký bản quyền phần mềm nói riêng.

1. DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM:

-   Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc Đăng ký Bản quyền phần mềm, chương trình máy tính;
-   Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính;
-   Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng,cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm khi đăng ký bản quyền phần mềm;
-   Tư vấn phương pháp viết nội dung tác phẩm;
-   Cung cấp các biểu mẫu phù hợp, cập nhật ;
-   Đại diện Khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả khi Đăng ký bản quyền phần mềmĐăng ký bản quyền phần mềm;
-   Thay mặt Khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ;
-   Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền phần mềm;
-   Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

2. TÀI LIỆU VÀ THỦ TỤC CHO VIỆC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM:

-   Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Bản sao CMND của tác giả trong trường hợp cá nhân;
-   Hợp đồng thuê bên thứ ba viết phần mềm, chương trình máy tính (nếu có) khi đăng ký bản quyền phần mềm;
-   Hợp đồng uỷ quyền (mẫu Luật Hùng Sơn cung cấp);
-   Quyết định giao việc trong trường hợp tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính tạo ra trên cơ sở giao việc (Mẫu do Luật Hùng Sơn cung cấp) khi đăng ký bản quyền phần mềm;
-   Giấy cam đoan của tác giả (mẫu do Luật Hùng Sơn cung cấp);
-   Tuyên bố đồng tác giả (mẫu do Luật Hùng Sơn cung cấp);
-   03 Đĩa cứng;
-   Bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần)

3. Thời gian Đăng ký bản quyền phần mềm :

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, Luật Hùng Sơn & Cộng sự sẽ hoàn tất các thủ tục nộp đơn, tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm, chương trình máy tính và chuyển lại cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Comments

The forums are retiring in 2021 and are now closed for new topics and comments.