62Views0Replies

Author Options:

Đăng ký nhãn hiệu Answered

Hùng Sơn và cộng sự cung cấp cho khách hàng dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu như sau:

I. Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu của Luật Hùng Sơn & Cộng sự bao gồm:

- Tư vấn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với lĩnh vực Khách hàng đang kinh doanh khi đăng ký nhãn hiệu;

- Phân nhóm hàng hóa/dịch vụ theo bảng phân loại quốc tế Nice 10;

- Tra cứu nhãn hiệu để đánh giá khả năng bảo hộ trước khi đăng ký nhãn hiệu;

- Tư vấn sửa đổi nhãn hiệu để đáp ứng khả năng bảo hộ;

- Soạn thảo hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu;

- Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT;

- Theo dõi tình trạng đơn, trả lời thông báo, làm đơn khiếu nại (nếu có) gửi Cục SHTT;

- Đại diện Khách hàng nộp phí cấp bằng và nhận Giấy chứng nhận ĐKNH tại Cục SHTT.

II. Tài liệu cần chuẩn bị để Đăng ký nhãn hiệu

- Đơn Đăng ký nhãn hiệu (Luật Hùng Sơn soạn thảo);

- 09 Mẫu nhãn hiệu;

- Giấy ủy quyền của Khách hàng cho Luật Hùng Sơn thực hiện dịch vụ (Luật Hùng Sơn soạn thảo);

- Danh mục sản phẩm/dịch vụ bảo hộ cho nhãn hiệu.

Lưu ý:

Đăng ký nhãn hiệu khi được cấp văn bằng bảo hộ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Trước 6 tháng đến ngày hết hạn, chủ sở hữu phải tiến hành gia hạn để duy trì hiệu lực.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ. Nếu không sử dụng, nhãn hiệu có thể bị bên thứ 3 yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với lý do nhãn hiệu không được sử dụng trong 5 năm liên tiếp.

III. Hỗ trợ sau khi Đăng ký nhãn hiệu

- Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, xử lý vi phạm nhãn hiệu khi cần thiết;

- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với các chủ đơn khác trong quá trình đăng ký nhãn hiệu;

- Tư vấn lập hợp đồng Li xăng nhãn hiệu cho tổ chức cá nhân khác nếu có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu;

- Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá. 

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Comments

The forums are retiring in 2021 and are now closed for new topics and comments.