ĐỒNG HỒ LED KIM (LED Light Clock)

Với sự giúp đỡ của bác Hoàng Hiệp, bản đồng hề led kim hoàn thành đã được.

Với hợp đồng giữa đồng hồ kim , đồng hồ quả lắc và hào quang phật :)

Step 1: Sản Phẩm Hoàn Thiện.

sản phẩm hoàn thiện đúng ngày 28/12/2017 âm lịch :)

Step 2: Thành Phần Linh Kiện.

1 ic atmega 32 + dip 40

10 ic 74hc595 + dip 16

1 ds1307 +dip 8

12 tip 122

trở thanh 4k7

trở 220r

trở 1k

trở 10k

2 tụ 1000uf/25v

1 tụ 10uf/16v

2 tụ gốm 33

1 thạch anh 32.768

11 jump 8

2 jump 4

1 jump nguồn

3 nút nhấn chip

pin 3v + đế

nguồn 5v/5a

led rời 5mm. (nên mua led loại tốt nhất, led dởm hỏng ráng sửa nhé :)) )

Các bạn có thể tham khảo tại Linh Kiện Nghệ An shop linh kiện nho nhỏ của mình.

Step 3: Mạch (Circuit)

Tải về và in với kích thước 100% nhé.

In sai tự chịu.

Step 4: Mạch Hoàn Chỉnh

Ở đây mình đang test với trans c1815 nhưng yếu quá, led không sáng nổi

Step 5: Nạp Chip (Loaded Ic)

Nạp ic Atmega32. nhớ fuse bit đúng như hình nhé.

Tạch ráng chịu.

Step 6: Design and Connect

file thiết kế trên phần mềm corel X6


Step 7: Phần Cột (Guide)

Chia 60 cột thành 5 phần A B C D E nhớ chia lấy tia 12h là tia đầu tiên của phần A nhé.

ta có các cột trong 5 phần như sau.

A1 B1 C1 D1 E1

A2 B2 C2 D2 E2

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4 D4 E4

A5 B5 C5 D5 E5

A6 B6 C6 D6 E6

A7 B7 C7 D7 E7

A8 B8 C8 D8 E8

A9 B9 C9 D9 E9

A10 B10 C10 D10 E10

A11 B11 C11 D11 E11

A12 B12 C12 D12 E12

chúng ta hàn chân dương các cột có số giống nhau lại với nhau và đưa dây ra kết nối với 12 Tranzitor trên mạch theo thứ tự đã có trên file in linh kiện ở phần trên.

Step 8: Phần Vòng

Phần vòng. trong 5 phần A B C D E.

đưa 16 vòng của phần A ra kết nối với 2 ic 595.

đưa 16 vòng của phần B ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần C ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần D ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần E ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

Step 9: Test

 1. Kết nối tất cả các phần của mạch với phần hiển thị và nút nhấn.
 2. Cấp nguồn.
 3. Chờ mạch khởi động xong tiến hành điều chỉnh.
 4. Vào cài đặt thời gian, chỉnh thời gian về 12h00p01s next chỉnh ngày tùy thích :)), next.
 5. Thoát cài đặt.
 6. Ok vậy là nó chạy rồi đấy.

Chạy ổn định phết. Cụ thể.

Share

  Recommendations

  • Plastics Contest

   Plastics Contest
  • Optics Contest

   Optics Contest
  • Make it Glow Contest 2018

   Make it Glow Contest 2018

  2 Discussions