ĐỒNG HỒ LED KIM (LED Light Clock)

2,006

3

2

Introduction: ĐỒNG HỒ LED KIM (LED Light Clock)

Với sự giúp đỡ của bác Hoàng Hiệp, bản đồng hề led kim hoàn thành đã được.

Với hợp đồng giữa đồng hồ kim , đồng hồ quả lắc và hào quang phật :)

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Sản Phẩm Hoàn Thiện.

sản phẩm hoàn thiện đúng ngày 28/12/2017 âm lịch :)

Step 2: Thành Phần Linh Kiện.

1 ic atmega 32 + dip 40

10 ic 74hc595 + dip 16

1 ds1307 +dip 8

12 tip 122

trở thanh 4k7

trở 220r

trở 1k

trở 10k

2 tụ 1000uf/25v

1 tụ 10uf/16v

2 tụ gốm 33

1 thạch anh 32.768

11 jump 8

2 jump 4

1 jump nguồn

3 nút nhấn chip

pin 3v + đế

nguồn 5v/5a

led rời 5mm. (nên mua led loại tốt nhất, led dởm hỏng ráng sửa nhé :)) )

Các bạn có thể tham khảo tại Linh Kiện Nghệ An shop linh kiện nho nhỏ của mình.

Step 3: Mạch (Circuit)

Phần mềm và

Trong sai tự tin.

Step 4: Mạch Hoàn Chỉnh

Thử nghiệm ở khắp nơi trên thế giới

Step 5: Nạp Chip (Loaded Ic)

Máy ic Atmega32. cầu chì bit đúng như cáp

Tạch ráng tôn.

Step 6: Design and Connect

file thiết kế trên phần mềm corel X6

LINK tải tại đây nhé

Step 7: Phần Cột (Guide)

Chia 60 columns to 5 section ABCDE memory split split 12h is the first of the section A nhé.

ta has columns in 5 section as following.

A1 B1 C1 D1 E1

A2 B2 C2 D2 E2

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4 D4 E4

A5 B5 C5 D5 E5

A6 B6 C6 D6 E6

A7 B7 C7 D7 E7

A8 B8 C8 D8 E8

A9 B9 C9 D9 E9

A10 B10 C10 D10 E10

A11 B11 C11 D11 E11

A12 B12 C12 D12 E12

we ta hàn sopines of the columns with the same same as same together and given the string with 12 Tranzitor in the following character in the file in the event at the section on.

Step 8: Phần Vòng

Phần vòng. trong 5 phần A B C D E.

đưa 16 vòng của phần A ra kết nối với 2 ic 595.

đưa 16 vòng của phần B ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần C ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần D ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần E ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

Step 9: Test

 1. Kết nối tất cả các phần của mạch với phần hiển thị và nút nhấn.
 2. Cấp nguồn.
 3. Chờ mạch khởi động xong tiến hành điều chỉnh.
 4. Vào cài đặt thời gian, chỉnh thời gian về 12h00p01s next chỉnh ngày tùy thích :)), next.
 5. Thoát cài đặt.
 6. Ok vậy là nó chạy rồi đấy.

Chạy ổn định phết. Cụ thể.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Trash to Treasure Contest

   Trash to Treasure Contest
  • Raspberry Pi Contest 2020

   Raspberry Pi Contest 2020
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  2 Discussions

  0
  ВасилийР
  ВасилийР

  Tip 1 year ago

  Hi! Very good!

  My led light clock:

  0
  huux
  huux

  Reply 1 year ago

  Can you just share the project?