>>>> Towels Edge Trimming <<<

About: I share the videos on my YouTube channel.Please subscribe :) Beyazilmek / Knitting

Yeni bir iğne oyası örneği ile daha karşınızdayız. Bu modeli yazma kenarlarında, havlu kenarlarında, yemeni kenarlarında kısacası yakışacağını düşündüğünüz her yerde kullanabilirsiniz.. Farklı iğne oyası modellerini yapılışları ile birlikte Youtube kanalımızda bulabilirsiniz... İyi seyirler...

Checkout the video if you would like more details..

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Book Character Costume Challenge

   Book Character Costume Challenge
  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Cardboard Speed Challenge

   Cardboard Speed Challenge

  Discussions