2pinrgb

omdat ik deze leds had liggen en er niks mee kon verzinnen, heb ik ze gekoppeld aan me arduino uno

er zit een 220 ohm weerstand tussen.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Connect

sluit de leds aan op de arduino.

ik heb de digitale pins genomen. omdat ze met een fade in/out niet werken.

de rgb hebben namelijk een chip in zich zitten voor de kleuren.

Step 2: Program

simpel programma maar hij werkt.

int led1 = 2;

int led2 = 3; int led3 = 4; void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led1, HIGH); delay(9000); digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); delay(9000); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, HIGH); delay(9000); digitalWrite(led3, LOW);

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • Robotics Contest

   Robotics Contest

  Discussions