3D Printed Shot Glass Holder

Introduction: 3D Printed Shot Glass Holder

In deze instructie laten wij weten hoe we dit product maken.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Inspiratie Opdoen

kijk voor inspiratie op verschillend sites, voorbeelden:

- We heart it

- Pinterest

- Google

etc. etc.

Step 2: Schetsen

Werk je ideeën uit op papier.

Maak verschillende soorten schetsen en zet daarbij ook de afmetingen.

Nadat je meerdere schetsen hebt uitgewerkt ga je er eentje uitkiezen die jou het meeste aanspreekt.

Step 3: Een Ontwerp Maken in Tinkercad

Op tinkeracad kan je gratis een account aanmaken, maak een account aan en werk je schets uit in tinkercad.

Je kunt in tinkercad een 3D tekening maken.

Step 4: Klaarmaken En Printen Maar!

Groottes goed zetten in Cura, vervolgens printen via de 3D printer.

Step 5: Eind Product

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • Finish It Already Speed Challenge

   Finish It Already Speed Challenge

  Discussions

  0
  Swansong
  Swansong

  2 years ago

  That's a cute idea :)