Arduino Light Wave Platform (ITTT)

Introduction: Arduino Light Wave Platform (ITTT)

Dit is de instructable page voor de Arduino Light Wave Platform die ik voor project ITTT heb gemaakt.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Beschrijving Van Ontwerp (conceptueel, Vormgeving, Technisch)

Conceptueel:

Mijn ontwerp is een plateau van 3x3 blokken. Als je op één van de blokken drukt, dan ontstaat er vanuit dat drukpunt een golf van licht dat zich over de andere blokken verspreid. Ik ben hierbij geïnspireerd door het rimpeleffect van water. Als je met je vinger een plas water aanraakt, ontstaat er een golf dat zich naar buiten toe verspreid. Dit wou ik implementeren met behulp van licht.

Vormgeving:
Er is weinig te zeggen over de vormgeving, omdat daar minder aandacht aan is besteed. 9 plastic doosjes vormen samen het plateau. Deze doosjes staan op een kartonnen doos waar de arduino en bedrading in zitten.

Technisch:
Zo zit het in elkaar: In elk doosje zit een LED strip van 6 LEDs, die via gaten aan de onderkant verbonden zijn met de bedrading in de kartonnen doos. Op 5 van de doosjes zit ook nog een touchpad (niet elk doosje heeft een touchpad, omdat de arduino UNO simpelweg niet genoeg input mogelijkheden heeft). Deze touchpads zijn ook weer verbonden met de bedrading in de doos. Zodra je een touchpad aanraakt leest de arduino af welke touchpad is aangeraakt en stuurt dan signaal aan de LED strips om de lichtgolf animatie af te spelen voor die touchpad. Het doosje waar de touchpad op stond kleurt als eerste rood. Dan reist de golf de doosjes af. De doosjes gaan van rood naar magenta naar blauw. Hoe verder de golf gaat, hoe minder LED lampjes er branden. Hierdoor wordt de golf steeds zwakker, net zoals bij water. Verder staan alle 9 doosjes op springveren. Hierdoor is er een indrukeffect bij aanraking van de touchpads voor het verbeteren van de ervaring.

Step 2: Code Met Commentaar

Als volgt de code met commentaar. Ik heb de code ook als .ino bestand als bijlage. Hierboven is een plaatje van een versimpelde opzet met maar één touchpad en één LED strip.

---------------------

Start Code:

#include
"FastLED.h"

#define NUM_STRIPS 9 //hoeveelheid strips

#define NUM_LEDS_PER_STRIP 6 //hoeveelheid LEDS in een strip

CRGB leds[NUM_STRIPS][NUM_LEDS_PER_STRIP];

boolean touch2 = false; //status voor de verschillende touch sensoren.

boolean touch4 = false;

boolean touch5 = false;

boolean touch6 = false;

boolean touch8 = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

//touchsensoren:

pinMode(A0, INPUT);

pinMode(A1, INPUT);

pinMode(A2, INPUT);

pinMode(A3, INPUT);

pinMode(A4, INPUT);

FastLED.addLeds(leds[0], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 1

FastLED.addLeds(leds[1], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 2

FastLED.addLeds(leds[2], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 3

FastLED.addLeds(leds[3], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 4

FastLED.addLeds(leds[4], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 5

FastLED.addLeds(leds[5], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 6

FastLED.addLeds(leds[6], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 7

FastLED.addLeds(leds[7], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 8

FastLED.addLeds(leds[8], NUM_LEDS_PER_STRIP); //blok 9

}

void loop() {

int sensorState2 = digitalRead(A0); //sensor op blok 2

int sensorState4 = digitalRead(A1); //sensor op blok 4

int sensorState5 = digitalRead(A2); //sensor op blok 5

int sensorState6 = digitalRead(A3); //sensor op blok 6

int sensorState8 = digitalRead(A4); //sensor op blok 8

//checken of er een sensor wordt aangeraakt:

if(sensorState2==1){

Serial.println("touch2");

touch2=true;

delay(100);

} else if(sensorState4==1){

Serial.println("touch4");

touch4=true;

delay(100);

} else if(sensorState5==1){

Serial.println("touch5");

touch5=true;

delay(100);

} else if(sensorState6==1){

Serial.println("touch6");

touch6=true;

delay(100);

} else if(sensorState8==1){

Serial.println("touch8");

touch8=true;

delay(100);

}

Serial.println();

if(touch2==true){ //-----------------------------------------------------------------------------------animatie vanaf touchpad op blok 2

Serial.println("animatie2");

leds[1][0] = CRGB(0,255,0); //stage 1

leds[1][1] = CRGB(0,255,0);

leds[1][2] = CRGB(0,255,0);

leds[1][3] = CRGB(0,255,0);

leds[1][4] = CRGB(0,255,0);

leds[1][5] = CRGB(0,255,0);

FastLED.show();

delay(100);

leds[0][0] = CRGB(0,125,125); //stage 2

leds[0][1] = CRGB(0,125,125);

leds[0][2] = CRGB(0,125,125);

leds[0][3] = CRGB(0,125,125);

leds[0][4] = CRGB(0,125,125);

leds[0][5] = CRGB(0,125,125);

leds[2][0] = CRGB(0,125,125);

leds[2][1] = CRGB(0,125,125);

leds[2][2] = CRGB(0,125,125);

leds[2][3] = CRGB(0,125,125);

leds[2][4] = CRGB(0,125,125);

leds[2][5] = CRGB(0,125,125);

leds[4][0] = CRGB(0,125,125);

leds[4][1] = CRGB(0,125,125);

leds[4][2] = CRGB(0,125,125);

leds[4][3] = CRGB(0,125,125);

leds[4][4] = CRGB(0,125,125);

leds[4][5] = CRGB(0,125,125);

FastLED.show();

leds[1][0] = CRGB(0); //end stage 1

leds[1][1] = CRGB(0);

leds[1][2] = CRGB(0);

leds[1][3] = CRGB(0);

leds[1][4] = CRGB(0);

leds[1][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[3][0] = CRGB(0,0,255); //stage 3

leds[3][2] = CRGB(0,0,255);

leds[3][3] = CRGB(0,0,255);

leds[3][5] = CRGB(0,0,255);

leds[5][0] = CRGB(0,0,255);

leds[5][2] = CRGB(0,0,255);

leds[5][3] = CRGB(0,0,255);

leds[5][5] = CRGB(0,0,255);

leds[7][0] = CRGB(0,0,255);

leds[7][2] = CRGB(0,0,255);

leds[7][3] = CRGB(0,0,255);

leds[7][5] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[0][0] = CRGB(0); //end stage 2

leds[0][1] = CRGB(0);

leds[0][2] = CRGB(0);

leds[0][3] = CRGB(0);

leds[0][4] = CRGB(0);

leds[0][5] = CRGB(0);

leds[2][0] = CRGB(0);

leds[2][1] = CRGB(0);

leds[2][2] = CRGB(0);

leds[2][3] = CRGB(0);

leds[2][4] = CRGB(0);

leds[2][5] = CRGB(0);

leds[4][0] = CRGB(0);

leds[4][1] = CRGB(0);

leds[4][2] = CRGB(0);

leds[4][3] = CRGB(0);

leds[4][4] = CRGB(0);

leds[4][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[6][1] = CRGB(0,0,255); //stage 4

leds[6][4] = CRGB(0,0,255);

leds[8][1] = CRGB(0,0,255);

leds[8][4] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[3][0] = CRGB(0); //end stage 3

leds[3][2] = CRGB(0);

leds[3][3] = CRGB(0);

leds[3][5] = CRGB(0);

leds[5][0] = CRGB(0);

leds[5][2] = CRGB(0);

leds[5][3] = CRGB(0);

leds[5][5] = CRGB(0);

leds[7][0] = CRGB(0);

leds[7][2] = CRGB(0);

leds[7][3] = CRGB(0);

leds[7][5] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();

leds[6][1] = CRGB(0); //end stage 4

leds[6][4] = CRGB(0);

leds[8][1] = CRGB(0);

leds[8][4] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();//------------------------------------------------------------------------------------einde animatie

}

if(touch4==true){ //-----------------------------------------------------------------------------------animatie vanaf touchpad op blok 4

Serial.println("animatie4");

leds[3][0] = CRGB(0,255,0); //stage 1

leds[3][1] = CRGB(0,255,0);

leds[3][2] = CRGB(0,255,0);

leds[3][3] = CRGB(0,255,0);

leds[3][4] = CRGB(0,255,0);

leds[3][5] = CRGB(0,255,0);

FastLED.show();

delay(100);

leds[0][0] = CRGB(0,125,125); //stage 2

leds[0][1] = CRGB(0,125,125);

leds[0][2] = CRGB(0,125,125);

leds[0][3] = CRGB(0,125,125);

leds[0][4] = CRGB(0,125,125);

leds[0][5] = CRGB(0,125,125);

leds[6][0] = CRGB(0,125,125);

leds[6][1] = CRGB(0,125,125);

leds[6][2] = CRGB(0,125,125);

leds[6][3] = CRGB(0,125,125);

leds[6][4] = CRGB(0,125,125);

leds[6][5] = CRGB(0,125,125);

leds[4][0] = CRGB(0,125,125);

leds[4][1] = CRGB(0,125,125);

leds[4][2] = CRGB(0,125,125);

leds[4][3] = CRGB(0,125,125);

leds[4][4] = CRGB(0,125,125);

leds[4][5] = CRGB(0,125,125);

FastLED.show();

leds[3][0] = CRGB(0); //end stage 1

leds[3][1] = CRGB(0);

leds[3][2] = CRGB(0);

leds[3][3] = CRGB(0);

leds[3][4] = CRGB(0);

leds[3][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[1][0] = CRGB(0,0,255); //stage 3

leds[1][2] = CRGB(0,0,255);

leds[1][3] = CRGB(0,0,255);

leds[1][5] = CRGB(0,0,255);

leds[5][0] = CRGB(0,0,255);

leds[5][2] = CRGB(0,0,255);

leds[5][3] = CRGB(0,0,255);

leds[5][5] = CRGB(0,0,255);

leds[7][0] = CRGB(0,0,255);

leds[7][2] = CRGB(0,0,255);

leds[7][3] = CRGB(0,0,255);

leds[7][5] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[0][0] = CRGB(0); //end stage 2

leds[0][1] = CRGB(0);

leds[0][2] = CRGB(0);

leds[0][3] = CRGB(0);

leds[0][4] = CRGB(0);

leds[0][5] = CRGB(0);

leds[6][0] = CRGB(0);

leds[6][1] = CRGB(0);

leds[6][2] = CRGB(0);

leds[6][3] = CRGB(0);

leds[6][4] = CRGB(0);

leds[6][5] = CRGB(0);

leds[4][0] = CRGB(0);

leds[4][1] = CRGB(0);

leds[4][2] = CRGB(0);

leds[4][3] = CRGB(0);

leds[4][4] = CRGB(0);

leds[4][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[2][1] = CRGB(0,0,255); //stage 4

leds[2][4] = CRGB(0,0,255);

leds[8][1] = CRGB(0,0,255);

leds[8][4] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[1][0] = CRGB(0); //end stage 3

leds[1][2] = CRGB(0);

leds[1][3] = CRGB(0);

leds[1][5] = CRGB(0);

leds[5][0] = CRGB(0);

leds[5][2] = CRGB(0);

leds[5][3] = CRGB(0);

leds[5][5] = CRGB(0);

leds[7][0] = CRGB(0);

leds[7][2] = CRGB(0);

leds[7][3] = CRGB(0);

leds[7][5] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();

leds[2][1] = CRGB(0); //end stage 4

leds[2][4] = CRGB(0);

leds[8][1] = CRGB(0);

leds[8][4] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();//------------------------------------------------------------------------------------einde animatie

}

if(touch5==true){ //-----------------------------------------------------------------------------------animatie vanaf touchpad op blok 5

Serial.println("animatie5");

leds[4][0] = CRGB(0,255,0); //stage 1

leds[4][1] = CRGB(0,255,0);

leds[4][2] = CRGB(0,255,0);

leds[4][3] = CRGB(0,255,0);

leds[4][4] = CRGB(0,255,0);

leds[4][5] = CRGB(0,255,0);

FastLED.show();

delay(100);

leds[1][0] = CRGB(0,125,125); //stage 2

leds[1][1] = CRGB(0,125,125);

leds[1][2] = CRGB(0,125,125);

leds[1][3] = CRGB(0,125,125);

leds[1][4] = CRGB(0,125,125);

leds[1][5] = CRGB(0,125,125);

leds[3][0] = CRGB(0,125,125);

leds[3][1] = CRGB(0,125,125);

leds[3][2] = CRGB(0,125,125);

leds[3][3] = CRGB(0,125,125);

leds[3][4] = CRGB(0,125,125);

leds[3][5] = CRGB(0,125,125);

leds[5][0] = CRGB(0,125,125);

leds[5][1] = CRGB(0,125,125);

leds[5][2] = CRGB(0,125,125);

leds[5][3] = CRGB(0,125,125);

leds[5][4] = CRGB(0,125,125);

leds[5][5] = CRGB(0,125,125);

leds[7][0] = CRGB(0,125,125);

leds[7][1] = CRGB(0,125,125);

leds[7][2] = CRGB(0,125,125);

leds[7][3] = CRGB(0,125,125);

leds[7][4] = CRGB(0,125,125);

leds[7][5] = CRGB(0,125,125);

FastLED.show();

leds[4][0] = CRGB(0); //end stage 1

leds[4][1] = CRGB(0);

leds[4][2] = CRGB(0);

leds[4][3] = CRGB(0);

leds[4][4] = CRGB(0);

leds[4][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[0][0] = CRGB(0,0,255); //stage 3

leds[0][2] = CRGB(0,0,255);

leds[0][3] = CRGB(0,0,255);

leds[0][5] = CRGB(0,0,255);

leds[2][0] = CRGB(0,0,255);

leds[2][2] = CRGB(0,0,255);

leds[2][3] = CRGB(0,0,255);

leds[2][5] = CRGB(0,0,255);

leds[6][0] = CRGB(0,0,255);

leds[6][2] = CRGB(0,0,255);

leds[6][3] = CRGB(0,0,255);

leds[6][5] = CRGB(0,0,255);

leds[8][0] = CRGB(0,0,255);

leds[8][2] = CRGB(0,0,255);

leds[8][3] = CRGB(0,0,255);

leds[8][5] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[1][0] = CRGB(0); //end stage 2

leds[1][1] = CRGB(0);

leds[1][2] = CRGB(0);

leds[1][3] = CRGB(0);

leds[1][4] = CRGB(0);

leds[1][5] = CRGB(0);

leds[3][0] = CRGB(0);

leds[3][1] = CRGB(0);

leds[3][2] = CRGB(0);

leds[3][3] = CRGB(0);

leds[3][4] = CRGB(0);

leds[3][5] = CRGB(0);

leds[5][0] = CRGB(0);

leds[5][1] = CRGB(0);

leds[5][2] = CRGB(0);

leds[5][3] = CRGB(0);

leds[5][4] = CRGB(0);

leds[5][5] = CRGB(0);

leds[7][0] = CRGB(0);

leds[7][1] = CRGB(0);

leds[7][2] = CRGB(0);

leds[7][3] = CRGB(0);

leds[7][4] = CRGB(0);

leds[7][5] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();

leds[0][0] = CRGB(0); //end stage 3

leds[0][1] = CRGB(0);

leds[0][2] = CRGB(0);

leds[0][3] = CRGB(0);

leds[0][4] = CRGB(0);

leds[0][5] = CRGB(0);

leds[2][0] = CRGB(0);

leds[2][1] = CRGB(0);

leds[2][2] = CRGB(0);

leds[2][3] = CRGB(0);

leds[2][4] = CRGB(0);

leds[2][5] = CRGB(0);

leds[6][0] = CRGB(0);

leds[6][1] = CRGB(0);

leds[6][2] = CRGB(0);

leds[6][3] = CRGB(0);

leds[6][4] = CRGB(0);

leds[6][5] = CRGB(0);

leds[8][0] = CRGB(0);

leds[8][1] = CRGB(0);

leds[8][2] = CRGB(0);

leds[8][3] = CRGB(0);

leds[8][4] = CRGB(0);

leds[8][5] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();//----------------------------------------------------------------------------------------einde animatie

}

if(touch6==true){ //-----------------------------------------------------------------------------------animatie vanaf touchpad op blok 6

Serial.println("animatie6");

leds[5][0] = CRGB(0,255,0); //stage 1

leds[5][1] = CRGB(0,255,0);

leds[5][2] = CRGB(0,255,0);

leds[5][3] = CRGB(0,255,0);

leds[5][4] = CRGB(0,255,0);

leds[5][5] = CRGB(0,255,0);

FastLED.show();

delay(100);

leds[8][0] = CRGB(0,125,125); //stage 2

leds[8][1] = CRGB(0,125,125);

leds[8][2] = CRGB(0,125,125);

leds[8][3] = CRGB(0,125,125);

leds[8][4] = CRGB(0,125,125);

leds[8][5] = CRGB(0,125,125);

leds[2][0] = CRGB(0,125,125);

leds[2][1] = CRGB(0,125,125);

leds[2][2] = CRGB(0,125,125);

leds[2][3] = CRGB(0,125,125);

leds[2][4] = CRGB(0,125,125);

leds[2][5] = CRGB(0,125,125);

leds[4][0] = CRGB(0,125,125);

leds[4][1] = CRGB(0,125,125);

leds[4][2] = CRGB(0,125,125);

leds[4][3] = CRGB(0,125,125);

leds[4][4] = CRGB(0,125,125);

leds[4][5] = CRGB(0,125,125);

FastLED.show();

leds[5][0] = CRGB(0); //end stage 1

leds[5][1] = CRGB(0);

leds[5][2] = CRGB(0);

leds[5][3] = CRGB(0);

leds[5][4] = CRGB(0);

leds[5][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[3][0] = CRGB(0,0,255); //stage 3

leds[3][2] = CRGB(0,0,255);

leds[3][3] = CRGB(0,0,255);

leds[3][5] = CRGB(0,0,255);

leds[1][0] = CRGB(0,0,255);

leds[1][2] = CRGB(0,0,255);

leds[1][3] = CRGB(0,0,255);

leds[1][5] = CRGB(0,0,255);

leds[8][0] = CRGB(0,0,255);

leds[8][2] = CRGB(0,0,255);

leds[8][3] = CRGB(0,0,255);

leds[8][5] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[8][0] = CRGB(0); //end stage 2

leds[8][1] = CRGB(0);

leds[8][2] = CRGB(0);

leds[8][3] = CRGB(0);

leds[8][4] = CRGB(0);

leds[8][5] = CRGB(0);

leds[2][0] = CRGB(0);

leds[2][1] = CRGB(0);

leds[2][2] = CRGB(0);

leds[2][3] = CRGB(0);

leds[2][4] = CRGB(0);

leds[2][5] = CRGB(0);

leds[4][0] = CRGB(0);

leds[4][1] = CRGB(0);

leds[4][2] = CRGB(0);

leds[4][3] = CRGB(0);

leds[4][4] = CRGB(0);

leds[4][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[6][1] = CRGB(0,0,255); //stage 4

leds[6][4] = CRGB(0,0,255);

leds[0][1] = CRGB(0,0,255);

leds[0][4] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[3][0] = CRGB(0); //end stage 3

leds[3][2] = CRGB(0);

leds[3][3] = CRGB(0);

leds[3][5] = CRGB(0);

leds[1][0] = CRGB(0);

leds[1][2] = CRGB(0);

leds[1][3] = CRGB(0);

leds[1][5] = CRGB(0);

leds[8][0] = CRGB(0);

leds[8][2] = CRGB(0);

leds[8][3] = CRGB(0);

leds[8][5] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();

leds[6][1] = CRGB(0); //end stage 4

leds[6][4] = CRGB(0);

leds[0][1] = CRGB(0);

leds[0][4] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();//------------------------------------------------------------------------------------einde animatie

}

if(touch8==true){ //-----------------------------------------------------------------------------------animatie vanaf touchpad op blok 8

Serial.println("animatie8");

leds[7][0] = CRGB(0,255,0); //stage 1

leds[7][1] = CRGB(0,255,0);

leds[7][2] = CRGB(0,255,0);

leds[7][3] = CRGB(0,255,0);

leds[7][4] = CRGB(0,255,0);

leds[7][5] = CRGB(0,255,0);

FastLED.show();

delay(100);

leds[6][0] = CRGB(0,125,125); //stage 2

leds[6][1] = CRGB(0,125,125);

leds[6][2] = CRGB(0,125,125);

leds[6][3] = CRGB(0,125,125);

leds[6][4] = CRGB(0,125,125);

leds[6][5] = CRGB(0,125,125);

leds[8][0] = CRGB(0,125,125);

leds[8][1] = CRGB(0,125,125);

leds[8][2] = CRGB(0,125,125);

leds[8][3] = CRGB(0,125,125);

leds[8][4] = CRGB(0,125,125);

leds[8][5] = CRGB(0,125,125);

leds[4][0] = CRGB(0,125,125);

leds[4][1] = CRGB(0,125,125);

leds[4][2] = CRGB(0,125,125);

leds[4][3] = CRGB(0,125,125);

leds[4][4] = CRGB(0,125,125);

leds[4][5] = CRGB(0,125,125);

FastLED.show();

leds[7][0] = CRGB(0); //end stage 1

leds[7][1] = CRGB(0);

leds[7][2] = CRGB(0);

leds[7][3] = CRGB(0);

leds[7][4] = CRGB(0);

leds[7][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[3][0] = CRGB(0,0,255); //stage 3

leds[3][2] = CRGB(0,0,255);

leds[3][3] = CRGB(0,0,255);

leds[3][5] = CRGB(0,0,255);

leds[5][0] = CRGB(0,0,255);

leds[5][2] = CRGB(0,0,255);

leds[5][3] = CRGB(0,0,255);

leds[5][5] = CRGB(0,0,255);

leds[1][0] = CRGB(0,0,255);

leds[1][2] = CRGB(0,0,255);

leds[1][3] = CRGB(0,0,255);

leds[1][5] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[6][0] = CRGB(0); //end stage 2

leds[6][1] = CRGB(0);

leds[6][2] = CRGB(0);

leds[6][3] = CRGB(0);

leds[6][4] = CRGB(0);

leds[6][5] = CRGB(0);

leds[8][0] = CRGB(0);

leds[8][1] = CRGB(0);

leds[8][2] = CRGB(0);

leds[8][3] = CRGB(0);

leds[8][4] = CRGB(0);

leds[8][5] = CRGB(0);

leds[4][0] = CRGB(0);

leds[4][1] = CRGB(0);

leds[4][2] = CRGB(0);

leds[4][3] = CRGB(0);

leds[4][4] = CRGB(0);

leds[4][5] = CRGB(0);

delay(100);

leds[0][1] = CRGB(0,0,255); //stage 4

leds[0][4] = CRGB(0,0,255);

leds[2][1] = CRGB(0,0,255);

leds[2][4] = CRGB(0,0,255);

FastLED.show();

leds[3][0] = CRGB(0); //end stage 3

leds[3][2] = CRGB(0);

leds[3][3] = CRGB(0);

leds[3][5] = CRGB(0);

leds[5][0] = CRGB(0);

leds[5][2] = CRGB(0);

leds[5][3] = CRGB(0);

leds[5][5] = CRGB(0);

leds[1][0] = CRGB(0);

leds[1][2] = CRGB(0);

leds[1][3] = CRGB(0);

leds[1][5] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();

leds[0][1] = CRGB(0); //end stage 4

leds[0][4] = CRGB(0);

leds[2][1] = CRGB(0);

leds[2][4] = CRGB(0);

delay(100);

FastLED.show();//------------------------------------------------------------------------------------einde animatie

}

//nu de animaties resetten, zodat ze opnieuw getriggered kunnen worden:

touch2=false;

touch4=false;

touch5=false;

touch6=false;

touch8=false;

}

Be the First to Share

  Recommendations

  • Magnets Challenge

   Magnets Challenge
  • Raspberry Pi Contest 2020

   Raspberry Pi Contest 2020
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  Discussions