Arduino: Sound Board

Mijn naam is Micha Janssen, Klas: G&I1-C

Mijn arduino project voor ITTT is een soundboard met buttons en buzzers.

het is een simple push button interaction zodat er een lidjes uit de buzzer komt.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Step 1: Designing the Circuit

Hier ziet u het circuit board die ik heb gebruikt om mijn arduino te maken.
Ik heb zo goed mogelijk alles aangesloten voor de buzzer, de button heeft een 1K Resistor nodig aangezien hij een goede klap door geeft.

Step 2: Step 2: Beginnen Met De Knop

Hier zit u hoe ik de knop heb geleid naar de arduino.
Ik heb dit zo gedaan omdat het dan makkelijk te vinden is op het breadboard.

Step 3: Step 3: Het Resultaat Via De Arduino

Hier ziet u het breadboard circuit wat ik heb opgezet in zijn geheel met een zuinige opzet heb ik het zo goed mogelijk proberen op te zetten

Step 4: Step 4: Het Coderen Van Mijn Arduino


Hier is de code van de arduino:

Mijn code


Step 5: Step5: Results!

Dit is hoe hij er uiteindelijk uitziet,
In het gat zit de knop om het liedje of sound te laten horenl
Jammer genoeg is het niet super goed gelukt wat ik wilde.
Het is meer een geluid spelen geworden dan een sound board met meerdere mogelijk heden,

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • Robotics Contest

   Robotics Contest

  Discussions