Arduino Togglebutton Manual

Introduction: Arduino Togglebutton Manual

I denna manual kommer du få en enkel genom gång om hur man sätter ihop och programmerar en Togglebutton.

Det första du behöver ha koll på är att du har alla nödvändiga komponenter. Se till att du har allt på bilden ovan, som även är står nedan.

Arduino dator, kopplingssladdar, resistor på 340Ohm, röd lysdiod, kopplingsbräda, strömbrytare, USB-kabel, tillgång till internet och en dator med installerat Arduino program.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Steg 1: Koppla Ihop Din Arduino

Börja med att koppla in USB kabeln med ena änden i Arduino datorn och den andra i den stationära datorn så att Arduinon får ström. Fäst sedan en sladd till kopplingsbrädan längs den högra eller vänstra mellersta sidan i ett hål, till port 5V på Arduinon.

Fäst den anpassade resistorn på 220Ω på samma rad som tidigare fast i ett nytt hål. Här är det viktigt att koppla på bredden och inte längden då kretsarna under hålen rör sig lodrätt längs sidorna. Fäst strömbrytaren mitt emellan de två mittenraderna på samma rad som motståndet och den inkopplade sladden.

Ta sedan en kopplingssladd och koppla till uttaget GND, ground, på Arduinon och till samma rad på kopplingsbrädan där strömmen alltid leds. Fäst en kopplingssladd från port 2 på Arduinon och till andra sidan av strömbrytaren så att den kan känna av om knappen är nedtryckt.

Koppla en sladd från port 13 på Arduinon till en ledig rad på den mellersta sidan av kopplingsbrädan på samma sida so vi nyss kopplade på. Fäst sedan fast den anpassade resistorn på 220Ω intill sladden på bredden. Koppla en sladd till GND på Arduinon, till ett hål en bit bort från resistorn och sladden på en ny rad.

Fäst till sist fast lysdioden med det långa benet intill motståndet på bredden och andra benet intill den precis inkopplade sladden. Nu kan Arduinon släcka och tända lysdioden genom att man klickar på strömbrytaren.

Step 2: Steg 2: Starta Arduino

Se till att du har laddat ner Arduino programmet. Det gör du genom att söka på "Arduino download". Välj sedan det program som passar din dator bäst, i detta fall väljer vi "Windows installer".

Starta upp programmet på din hemskärm.

Step 3: Steg 3. Börja Programmera Del 1

Det är nu dags att börja skriva in all information som ska styra den mindre Arduinon. Det gör vi tre olika delar för att det ska bli enkelt att hänga med.

Del 1:

Det första du skriver in i programmet är ”int s1=0;” som står för att Arduinon från början ska vara utan ström. Efter skriver du uttrycket ”boolean bb=false;” där bb kan vara lika med sant eller falskt. Sedan behöver Arduinon veta är vart den ska känna att det finns ström och vart den skickar ut ström. Du skriver då in ”pinMode(2,INPUT)” och ”pinMode(13,OUTPUT);” mellan måsvingarna efter void setup. Detta gör att datorn känner av om det går ström till port 2 och att ström skickas ut genom port 13 så att lysdioden tänds.

Step 4: Steg 4: Programmera Del 2

Del 2:

Inom void setup måsvingarna sker bara informationen en
gång medan mellan void loop måsvingarna kommer de ske flera gånger. Det första du vill skriva in mellan måsvingarna är ”s1=digitalRead(2);”. Det får Arduinon att veta om vi har tryckt ner knappen eller inte och avläsa signalerna från port 2. Skriv sedan in ”delay(200);”. Värdet 200 innebär att lampan ska vänta i 200 millisekunder.

Skriv sedan in uttrycket ”if(s1==HIGH && bb==false);”. HIGH innebär att man har tryckt på knappen och false betyder att lysdioden är släckt.

Step 5: Steg 5: Programma Del 3

Del 3:

Skriv in ”digitalWrite(13,HIGH);”. Det betyder att Arduinon ska sända ut ström genom port 13 för att tända lampan. Under skriver du in ”bb=true;” som får Arduinon att förstå att lysdioden är tänd.

Du är även tvungen att skriva in samma utryck som tidigare bara att du byter ut false mot true, ” else if(s1==HIGH && bb==true);”. Detta för att Arduinon ska vara säker på att lysdioden lyser. Under skriver du in ”digitalWrite(13,LOW);” vilket gör att Arduinon datorn slutar skicka ut signaler till port 13. Det sista du skriver in är ”bb=false;” som ändrar true till false, alltså att lampan är släckt.

En viktig sak att tänka på är att vid varje ”void
uttryck” och varje if: sats alltid börja och sluta med en måsvinge. För att avsluta all information i programmet är man även tvungen att tillägga en extra måsvinge på sista raden.

Step 6: Steg 6: Färdig För Att Informera Din Arduino

Nu har du skrivit klart all information och det borde se ut som på bilden. För att all inskriven information ska nå och slutligen kunna styra Arduinon klickar du på pilen uppe i det vänstra hörnet. Sedan bör din Togglebutton fungera.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Tiny Speed Challenge

   Tiny Speed Challenge
  • Clocks Contest

   Clocks Contest
  • PCB Design Challenge

   PCB Design Challenge

  Discussions