Arduino Uno: Pebbles the Screaming Bear.

Introduction: Arduino Uno: Pebbles the Screaming Bear.

Hallo,
Dit is mijn instructable voor Arduino Project van het HKU
Mijn naam is Felicia Nieleveld en ik zit in klas G&I1-A

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Arduino Circuit Board

Hier is het circuit board wat ik via Autodesk hun Circuit website gemaakt heb: http://circuits.io

Step 2: Step 1: Denken Wat Ga Ik Maken

Wat
wil ik gaan maken, Ik heb lang en hard nagedacht over wat ik wil maken qua arduino project.

Jammer genoeg ben ik niet super goed in Arduino of programmeren maar ik wil het wel nog leuk aan gaan pakken, Ik heb gekozen voor een Beer die met ledjes en liedjes een vrolijk beeld is qua een leuk gezicht is van vroeger.

Step 3: Step 2: Het Beerdje Kopen

Het
beertje kopen

Heel Utrecht door gelopen om een geschikte beer te vinden,

Hebbes!

Step 4: Step 3: Beginnen Met De Arduino

Nu verder met de arduino, Ik ga lekker eerst alles aansluiten
startende met het knopje

Step 5: Step 4: Buzzer En De Rest

Na dat
ik het knopje heb gedaan kan ik de buzzer aan sluiten

Step 6: Step 5: Het Gehele Breadboard

Na dat ik alles heb aangesloten is dit het eind resultaat

Step 7: Step 6: Programmeren!

Hier ga ik programmeren!
Ik ga het zo doen zodat ik het gemakkelijk kan maken, Samen met Micha Janssen heb ik het geprogrammeerd!

Step 8: Step 7: Het Beter Maken Van Mijn Beerdje

Nu is het in elkaar zetten!
Hier zie je hoe ik de beer aan het open knippen ben!

Wat een zonde maar hij wordt er leuker door.

Step 9: Step 8: Het in Elkaar Zetten Van Mijn Beerdje

Zo nu zit het er in! Alles weer bij elkaar naaien!
Ide arduino zit nu in de beer met een batterij er aan zodat ik heb protable heb, dit is een normale kabel met een 9v blokbatterij

Step 10: Step 9: Het Resultaat!

Het eindproduct! Dit is Pebbles.
De Schreeuwende beer als je hem uit zijn bed haalt en zijn keel

dicht knijpt.

Perfect!

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • Finish It Already Speed Challenge

   Finish It Already Speed Challenge

  Discussions