Automatické Ovládání Varny Pomocí WEMOS D1 (mini) / Blynk App

Ahoj všem domovařičům, kteří chtějí automatizovat svou varnu a mají omezený rozpočet nebo jen nechtějí investovat zbytečně velké sumy za něco co vede ke stejnému výsledku. Požitek z držení vařechy a regulace plynu je skvělý relax, ale ne vždy je na to čas.


Motivace: Kolikrát jsem přemýšlel, kdy budu vařit pivo, ale vzhledem k časové náročnosti (8hod) se to nevešlo do diáře.

Základní otázkou bylo: Jak by se dal ušetřit čas předpřípravou či zkrácení doby, kdy je vyžadována má přítomnost?

1) Postavit varnu den předem

2) Našrotovat slad den předem (dát do vzduchotěsné nádoby)

3) Automatizovat varnu

Základní motivace je možnost vařit pivo a trávit čas částečně s rodinou. V blízké budoucnosti pak vyřešit automatizaci násypky sladu a tím si zkrátit proces až do vyslazování. Stačí večer před tím "nabít" sladem násypku a vodou hrnec a pak jen v práci přes aplikaci Blynk spustit proces vaření.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Nákupní Seznam

Wemos D1 mini

Wemos OLED display

Wemos trojité pouzdro

Relé //dvojté, ale pokud budete chtít ovládat v budoucnu násypku, tak budete potřebovat další

Voděodolný teploměr DS18B20 // je na vás jestli vám bude vám stačit délka 1m, nicméně doporučuju zakoupit se zástrčkovým konektorem viz odkaz (nebudete muset řešit paralelní zapojení rezistoru v nepájivém poli)

Propojovací kabely // na propojení budete potřebovat male-male a male-female

Tlačítko

Step 2: Blynk

Ovládání varny přes blynk je vlastně jen posílání proměnných do programu a vyčítání aktuálního stavu či hodnot Wemosu. Přikládám QR kód pro sdílení mého nastavení Blynku. V této konstalaci je nutné dobít "energii" blynku asi za 150kč. Dalo by se to zjednodušit jen na vyčítání a start varny a nemuset platit nic, ale rád podpořím tuhle aplikaci.

Step 3: Wemos Program

Pro propojení s aplikací blynk je nutné nejdřív nastavit připojení na wifi a zadat autentifikační token z aplikace Blynk.

//Blynk and wifi

char auth[] = "2c9eb1bc70b54bf98a8dcc60d6550fd8"; // změnit za svůj token z aplikace Blynk

Blynk.begin(auth, "jmenoWIFI", "heslo"); // nastavit název wifi a heslo

Inspiraci jsem čerpal zde: FULLY AUTOMATED ALL GRAIN ELECTRIC BEER BREWERY

Step 4: Úprava Hendi 3500m

Hendi jsem upravil přerušením kabelu On/OFF viz obrázek, který jsem připojil k relátku, jenž indukci spíná. Dal by se ovládat i výkon, kdy pin Effekt při 5V je nastaveno 500W a při 0,8V 3500W, ale to asi až v budoucnu :-)

Step 5: Schéma Zapojení

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • Robotics Contest

   Robotics Contest

  6 Discussions

  None
  Holzapfel

  2 months ago

  Hi MichalK72, I'm a bit confused about the Blynk thing, as I seem to be unable to edit, clone, or generate a Blynk Auth Token, unlike the original "Automated All Grain Electric Brewery" your project was inspired from. How could I resolve this?

  3 replies
  None
  MichalK72Holzapfel

  Reply 2 months ago

  Hello Holzapfel, now I understand what you meaned... I made a clone of my project without any HW auth token. Try that. I hope that will help.

  clone_1871902728.png
  None
  MichalK72Holzapfel

  Reply 2 months ago

  Did you try to copy auth token... And put it into source code?

  Screenshot_2019-08-15-23-00-01-590_cc.blynk.png
  None
  MatúšG1

  6 months ago

  Uvedený teplomer mi ukazuje naozaj zlú teplotu do 60C je to v poriadku ale pri vare ukazuje napriklad hodnotu 80C, skúšal som viac teplomerov a všetky majú rovnakú chybu, hlavne pokiaľ púšťam projekt napájaný z elektrickej siete, samostatne kalibrované a napájané z PC privarení vody na sporáku ukazujú správne hodnoty, zatial som uplne neprišiel na koreň tomuto problému.

  1 reply
  None
  diskohaterMatúšG1

  Reply 6 months ago

  Ahoj, zkoušel jsi vyměnit adaptér pro napájení micro usb ze sítě? Pokud napájení z PC je OK... tak bych to viděl na přepětí, který se pak Wemosu nemusí líbit...