Bijenhotel

About: Onze actievoerders hangen aan kettingen of klimmen op hijskranen, daken en gevels om spandoeken op te hangen. We komen wereldwijd in actie voor het milieu: http://www.greenpeace.nl. Via Instructables delen w...
Het gaat slecht met de bijen. Giftige pesticiden, moderne landbouwmethoden en ziektes zorgen de laatste jaren voor massale bijensterfte. Daar moeten we snel iets aan doen. Van de 100 gewassen die 90 procent van alle voedsel in de wereld leveren, wordt namelijk 70 procent bestoven door bijen. Zonder deze harde werkers zou de voedselvoorziening van de mens en talloze dieren in gevaar komen. Help de bijen en maak van je tuin een hotel voor wilde bijen. Met deze handleiding is dat een fluitje van een cent. Meer doen? Teken de petitie op www.reddebijen.nl!


 

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Instructables Green Design Contest

Participated in the
Instructables Green Design Contest

Be the First to Share

  Recommendations

  • CNC Contest

   CNC Contest
  • Teacher Contest

   Teacher Contest
  • Maps Challenge

   Maps Challenge

  4 Discussions

  0
  None
  Rocking Arduinos

  6 years ago

  Nou niet heel leuk maar goed opgebouwd. Ik heb er al een in mijn tuin hangen maar her ziet er goed uit.

  0
  None
  kretzlord

  6 years ago on Introduction

  I believe it's a Bee Hotel, a place for insects to live that isn't your patio lol

  0
  None
  EmcySquare

  6 years ago on Introduction

  ???.... Ok, it involves dead bees... What else?
  Is there a version fon "non-duch" users?