Brick in the Kitchen and Hallway. Way to Execution.

237

1

1

Introduction: Brick in the Kitchen and Hallway. Way to Execution.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Szkic

rysujemy na ścianie naszą cegłówkę.

Step 2: Wycinanie

Nożykiem wycinamy w ścianie Fuge. Dokladnie i bez pośpiechu po narysowanych liniach.

Step 3: Malowanie

Wybieramy kolory jakie chcemy i malujemy wałkiem z gąbki. i tyle mamy ścianę z cegły.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Fandom Contest

   Fandom Contest
  • First Time Author Contest

   First Time Author Contest

  Discussions