Brick in the Kitchen and Hallway. Way to Execution.

166

1

1

Published

Introduction: Brick in the Kitchen and Hallway. Way to Execution.

Step 1: Szkic

rysujemy na ścianie naszą cegłówkę.

Step 2: Wycinanie

Nożykiem wycinamy w ścianie Fuge. Dokladnie i bez pośpiechu po narysowanych liniach.

Step 3: Malowanie

Wybieramy kolory jakie chcemy i malujemy wałkiem z gąbki. i tyle mamy ścianę z cegły.

Share

  Recommendations

   • Game Life Contest

    Game Life Contest
   • Water Contest

    Water Contest
   • Creative Misuse Contest

    Creative Misuse Contest

   Discussions