Cr-70 Fan Made Sniper

Ik Barretje1 ben de maker de Cr-70 Sniper!
En ik weet niet hoe het komt dat de foto's gedraaid zijn (als dat zo is!).

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Handvat

Het maken is makkelijk maar het combineren niet. Dus Let goed op!

Step 2: Barrel

Geen barrel geen scope geen gun!

Step 3: Bipod

Versteviging voor de snipper.

Step 4: Combineren

Zoals ik al zij Let op

Be the First to Share

  Recommendations

  • Book Character Costume Challenge

   Book Character Costume Challenge
  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest

  Discussions