DC Naar AC Omvormer Met Een Transformator

Introduction: DC Naar AC Omvormer Met Een Transformator

In deze Instructable wordt uitgelegd hoe je een DC naar AC omvormer maakt met een transformator. Deze Instructable is onderdeel van de eindopdracht voor DEF.

Groep: 42

Leden: Pieter van Bentum, Max Koch en Karan Jangbahadoer Sing

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Benodigde Materialen En Gereedschap

Om transformator te maken zijn de volgende materialen nodig:

- PVC buis

- Koperdraad

- Isolatietape

- IJzeren kern (Optioneel)

Om de DC naar AC omvormer te maken zijn de volgende onderdelen nodig:

- Breadboard

- Breadboard Jumper wires

- Transistor

- (Wisselbare) Weerstand

- Batterijhouder

- Batterij (9-12V)

De volgende Gereedschappen zijn nodig:

- Soldeerbout

- Soldeertin

- Schuurpapier

- Multimeter

Step 2: Transformator

- Als eerst moet het koperdraad strak en met veel windingen om de PVC buis gewikkeld worden.

- Dan moet de gewikkelde spoel worden vast gezet door het aan PVC te tapen met isolatietape.

- Vervolgens moet een tweede spoel, met minder windingen, om de eerste spoel gewikkeld worden.

(De verhouding in het aantal windingen bepaalt uiteindelijk de voltage verhouding van de transformator)

- Het isolerend laagje aan het uiteinde van het koperdraad moet verwijderd worden door het te schuren met schuurpapier. (Het is een aanrader op het uiteinde eerst aan te steken, zodat het isolerend laagje loskomt van het koperdraad)

- Het uiteinde van de spoel kan nu worden verbonden aan een breadboard jumper wire door het te solderen en met isolatietape te tapen. (Hierdoor kan de spoel direct op het breadboard geschakeld worden)

- De connectie van de spoelen kan gecontroleerd worden met de multimeter met de diode stand.

(Optioneel kan er nog een ijzeren kern in de PVC geplaatst worden om het magnetisch veld makkelijker door de spoelen te laten lopen)

Step 3: DC Naar AC Omvormer

Om een DC naar AC omvormer te maken wordt een schakeling gebruikt waarbij een transistor en een (wisselbare) weerstand worden gekoppeld aan een DC input en een transformator.

- Eerst moet de batterij houder verbonden worden met een breadboard jumper wire door het te solderen, om de batterij houder direct met het breadboard te kunnen verbinden.

- Plaats dan de drie uiteinde van de transistor in het breadboard. (Let op: de uiteinde van een transistor bevat een emitter (E), collecter (C) en een base (B), onthoud welke je waar plaatst)

- Plaats dan de batterij houder in het breadboard bij de voltage input.

- Plaats dan de (wisselbare) weerstand in het breadboard.

- Maak een connectie met de plus kant van de batterij houder naar de (wisselbare) weerstand en vervolgens in serie van de weerstand naar de base (B) van de transistor.

- Verbind dan de emitter (E) van de transistor met de min kant van de batterij houder.

- Vervolgens wordt de input van de transformator (de korte spoel) parallel verbonden met de plus kant van de batterij houder en de collecter (C) van de transistor.

- De output van de transformator wordt dan parallel gekoppeld aan de (wisselbare) weerstand en de min kant van de batterij houder.

- Door nog een jumper wire parallel te schakelen aan de (wisselbare) weerstand en de min kant van de batterij houder, kan de output van de transformator gekoppeld worden aan een multimeter. (Om de AC output te meten)

- Plaats uiteindelijk de batterij in de batterijhouder.

(Door een wisselbare weerstand te gebruiken kan de weerstand gefinetuned worden om de beste frequentie te creëren voor de AC output)

Be the First to Share

  Recommendations

  • Trash to Treasure Contest

   Trash to Treasure Contest
  • Raspberry Pi Contest 2020

   Raspberry Pi Contest 2020
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  2 Discussions