DEF Eindopdracht DIY DC Motor

Introduction: DEF Eindopdracht DIY DC Motor

Dit is hoe het eindproduct eruit ziet. De DC motor is aangesloten aan een Arduino die als voeding dient.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: De Basis

We zijn begonnen met een plankje en (een stapeltje) magneetjes. In het plankje is een klein gaatje geboord waarin de magneetjes kunnen rusten.

Step 2: De Spoel

Vervolgens hebben we een kleine spoel gemaakt van dun, geïsoleerd koperdraad en bij de uiteindes twee dikkere koperdraden daaraan vast gesoldeerd. Zo kan er stroom lopen van de ene as, door de spoel, naar de andere as. De assen hebben wij zacht vastgeklemd aan de spoel zodat deze op hun plek blijven en met de spoel kunnen draaien. Merk op dat er twee koperen ringetjes zitten aan de uiteindes van de assen. Dit is om de spoel later in het frame niet te veel zijwaarts te laten bewegen.

Let er op dat de spoel en zijn assen niet te zwaar worden (d.w.z. wees zuinig met het aantal wikkelingen). Zodra de spoel te zwaar is, zal hij niet goed meer in beweging komen of zelfs niet eens voldoende kracht hebben om te blijven draaien. Met een zwaardere spoel is een grotere stroom en/of een sterkere magneet nodig.

Step 3: Isoleren

Omdat wij een DC motor bouwen, moeten we één kant van de assen isoleren, zodat de stroom elke rotatie wordt onderbroken. Wij hebben gekozen om dit met op maat geknipte stukjes tape te doen om dit goed zichtbaar te maken.

Step 4: Het Frame

Nu moet de spoel nog ergens in kunnen draaien. Dit hebben wij gedaan door de assen te laten rusten in een koperen (en dus geleidend) frame. Er is gebruik gemaakt van de sneden in het plankje om stabiliteit van het koperen frame te verzekeren. Dit frame is op maat gebogen en zo goed mogelijk stabiel (lees: even hoog) voor de assen zodat de spoel niet te veel gaat bewegen tijdens het draaien. Merk op dat het frame bestaat uit twee dikke, niet geïsoleerde koperdraden die vast zitten m.b.v. een kroonsteentje.

Step 5: DC Motor Afmaken

Als laatste is het een kwestie van in elkaar zetten. Het frame in de plank, de spoel en magneet(jes) op hun plek en de voeding aansluiten. Let hierbij op de balans van de spoel. Zorg dat de rustpositie van de spoel met de isolatie naar boven is, anders doet hij het niet zonder stootje.

Een leuke toevoeging aan deze DC motor is om een Arduino als voeding te gebruiken. Daarmee kan bijvoorbeeld de spanning geregeld worden, waarmee je de motor sneller of juist minder snel kan laten draaien. Succes!

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • Finish It Already Speed Challenge

   Finish It Already Speed Challenge

  Discussions