De Papierpropellor

Introduction: De Papierpropellor

Welkom,

Wij zijn vier studeten van Howest die de Papierpropellor hebben uitgevonden, hier kant u hem volledig nabouwen. Alle onderdelen waar ik naar verwijs zitten er in pdf bijgevoegd.

c.2007 All
ideas, concepts, drawings, pictures, videos, documents, posters, comments, mock-up scale models, prototypes and machines that are developed in the context of MyMachine are the property of MyMachine vzw.

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from MyMachine vzw is strictly prohibited. MyMachine vzw is a social profit organization that fosters creativity, entrepreneurship, open education and STEM in education.

www.mymachineglobal.org

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Ijzeren Frame

Eerst gaan we de ijzeren frame maken, dit is da basis van onze hele constructie.

Alle profiel die hier gebruikt zijn zitten in bijlage en zijn terug te vinden met afmetingen en waar er gaten moeten geboord zijn.

Step 2: Twee Buizen - LANGPROFIEL

Eerst plaatsen we twee LANGPROFIEL buizen 704mm van elkaar

Step 3: 5 Buizen - ZIJPROFIELEN

Nu plaatsen we de 5 buizen.

De eerste buis lassen we vooraan tussen de twee langprofielen.
Nu plaatsen we de tweede buis 542 mm verder, deze lassen we ook vast.
We lassen de derde buis 740 mm verder dan de tweede.
De vierde buis lassen we 740 mm verder dan de derde buis.
De vijfde buis lassen we op het einde van de twee langprofielen.

Step 4: 14 Buizen - KORTPROFIELEN

We lassen de 14 buizen 90 graden op de langprofielen in het verlengde van de zijprofielen

Let wel op! Er zijn twee buizen naast elkaar gelast, de tweede as van vooraan te beginnen staat
542 mm van de eerste en hierna komt direct een nieuwe buis.
Langs de andere kant lassen we de tweede buis 740 mm van de eerste, de tweede komt hierna ook direct.

Step 5: 2 Buizen - LANGPROFIELGATEN

Nu lassen we de twee langprofielgaten er vanboven op, LET OP! de gaten moeten naar binnen gericht zijn want hier komen later de assen in.

Step 6: 2 Buizen - ZIJPROFIELEN

We lassen nu nog bovenaan tussen de twee langprofielgaten aan elke kant van de frame zijprofielen 90 graden op de kortprofielen.

Step 7: Ijzeren Frame KLAAR!

De ijzeren frame is nu af.

Step 8: 13 Rollen - AS

Nu plaatsen we de 13 rollen in de voorziene gaten in de langprofielgaten.

Men kan ze plaatsen door de ene as in te duwen, want er zit een veersysteem in.
Deze assen hebben standaard maten en dienen aangekocht te worden.

Step 9: 2x Zijnpanelen

We nemen er zijplaat, zijplaat 1 en zijplaat 2 er bij.

Step 10: Zijpaneel

Nu schroeven we de zijpanelen vast in het ijzeren frame. bij de voorziene gaten met moeren en bouten.

Step 11: 1 TRANSPORTBANDPLAAT

Nu lijmen we de transportbandplaat op de ijzeren frame zodat het einde juist aan het einde van de rollen komt.

Step 12: 1x TRANSPORTBAND

Nu spannen we de transportband over de rollen

Step 13: Balken Plaatsen

We beginnen uiterst links en plaatsen BALK582 442mm van de grond, de volgende BALK1100 plaatsen we er loodrecht op met een spatie van 18mm. Aan het zijpaneel onderaan plaatsen we BALK582 met rondom een spatie van 18mm. We plaatsen nogmaals een BALK582 aan de bovenkant van het zijpanneel. tussen deze twee balken plaatse we BALK 484_2. Dan gaan we naar de rechterkan van de machine. Daar plaatsen we BALK1100 842mm van de rechterkant. Nu plaatsen we BALK782 met een spatie links en vanboven van 18mm, Balk 262 plaatsen we loodrecht op BALK 782 boven aan.

LET OP:

We spiegel patroon aan de andere kant ook

Step 14: Panelen Plaatsen.

We beginnen met de voetstap(P1) tegen de blokken te vijzen, daarna vijzen we P2 vast op de blokken en P1, Hierna vijzen we P5 vanboven vast op de planken.

Step 15: 1 - P7

Nu vijzen we P7 aan het zijpaneel, vervolgens komt hier nog een blokje (BALK484) op 451 mm van de onderkant van P7.

Step 16:

Nu plaatsen we P9 er bij, dit kot tegen de voorziene balk aan de rechterkant. Aan de binnen kant tussen P7 en P9 recht over BALK 484 nog maals 484 maar dan op P9.

Step 17:

Nu plaatsen we aan de andere kant de zijpanelen er aan.

Step 18: Veren

Nu bevestigen we de veerplank en de trekstang aan elkaar door de veer. Dit door midden vijsbouten en moeren. De veer is een standaardmaat.

Step 19: Veerplaat

Nu plaatsen we de veerplaat tussen de twee balken, BALK 484.

Step 20: Mengkooi

We nemen de ASRASP Hierop lassen we drie maal de mengstaaf de eerst op 207mm en dan zakt men twee maal 60mm

Nu lassen we 137 mm vanaf de bovenkant loodrecht R2A er op. Dit herhalen om de 90 graden ring rond.

Op het uiteinde van R2A last men R2B. Hierop lassen we tussen de R2B en de ASRASP R2A.

Step 21: KOOI

Nu last men de kooi op de MENGSTAAF, de kooi is een rasper vormige plaat. Dit kan men standaard kopen.

Step 22: Lagerhuis + Afstandbus

Nu plaatsen we een lagerhuis op de P5 aan het voorziene gat. en hierbij plaatsen we de afstandbus en plaatsen we de mengkooi in.

Step 23: WIELSTUUR

Nu plaatsen we wielring en de wielarmen hier aanvast, telken 90 graden uit elkaar.

Step 24: Stuur

Nu schuiven we het stuur over de as met een spie en schroeven dit vast met een moerdop.

Step 25:

Nu plaatsen we BP1 tegen BALK582 en loodrecht op BP1 plaatsen we BP2 zodat de diameter er van gelijk komt met de kooi.

Step 26:

Nu plaatsen we P8 boven op P7 en P9, vervolgens plaatsen we P6 op P5, Hierna plaatsen we P3 tussen P5 en P2.

Step 27: Spuit Emmer

Nu monteren we de opvang emmer samen me spuitzak.

We bevestigen als volg Emmer -> P4 -> spuitzak.

Step 28: Montage Spuitemmer

P4 vijzen we tussen P6 en P3.

Step 29: PERSDEUR

Neem stuk het stuk deur en monteer hierop deur 2, Hierop bevestigen we deurknoppen. en wordt rechts afgemonteerd met scharnieren.

Step 30: Montage Persdeur

Nu monteren we de scharnieren op P3, er wordt nog een extra deurknop bevestigt en hier in komt deurbalk.

Step 31: Plaatsen De Veiligheidsbalken

Tussen de twee zijplaten plaatsen we beveiligeheidsbalken. Bij het loopgedeelt vooraan en bij het klimgedeelte achteraan zo dat er niemand kan afvallen.

Step 32: Persstok + Persplaat

Nu bevestigen we de persstok en de persplaat aan elkaar. de persstok zit in het midden van de persplaat.

Step 33: Bevestiging Pers Unit

Nu bevestigen we de pers unit aan de trekstang.

Step 34: Lettermal

Nu leggen we GRONDPLAAT en MALA op elkaar en klemmen we met MALKLEM

Step 35: KLAAR

Proficiat U hebt nu de Papierpropellor gemaakt!!

Be the First to Share

  Recommendations

  • Heart Contest

   Heart Contest
  • Fiber Arts Contest

   Fiber Arts Contest
  • Paper Contest

   Paper Contest

  Discussions