Dienblad Pensioen

Maak een dienblad met passende quotes voor een pensioenfeest

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Maak De Latjes

Koop latjes om verf te roeren. Print de teksten op de latjes met de lasercutmachine.

Step 2: Kleef De Latjes in Het Dienblad

Koop een rechthoekig dienblad (action 2019). Zaag de latjes op maat. Kleef ze in het dienblad met houtlijm of pattex.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • CNC Contest

   CNC Contest

  Discussions