Doopsuiker

Voor de geboorte van mijn zoon heb ik zelf het presentatiestuk gemaakt. Ook de sleutelhangers en magneten zijn met het Fablab gemaakt.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Dit is het eindresultaat

Be the First to Share

  Recommendations

  • CNC Contest

   CNC Contest
  • Teacher Contest

   Teacher Contest
  • Maps Challenge

   Maps Challenge

  Discussions