Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

101

1

Prinuđen da rasklonim alate koji nisu u upotrebi ali i koji nisu za bacanje. Zauzimaju prostor i smetaju, rešenje sam našao izradom ove fioke. Smešteni su i čekaju vreme kada će ponovo biti u upotrebi. Hvala na pažnji. :)

Step 1:

Share

  Recommendations

  • Fandom Contest

   Fandom Contest
  • IoT Challenge

   IoT Challenge
  • Arduino Contest 2019

   Arduino Contest 2019

  Discussions