ESP8266-12E Sleep Mode

Published

Introduction: ESP8266-12E Sleep Mode

About: Hi i like arduino projects and visuino

Podłączenie ESP8266-12E dla prawidłowego działania sleep mode. W tym programie cykl usypiania oraz restartu wynosi 10 sekund. Film z prezentacją działania poniżej. Pin 16 Czyli w NodeMcu musi być podłączony do pinu reset.

Step 1:

Tak wygląda graf w Visuino!

Step 2:

Program do pobrania i wgrania w wasze NodeMcu jest gotowy! Już wkrótce na www.visuino.pl

Film poniżej!

https://www.youtube.com/watch?v=P4kLXOxU054

Share

  Recommendations

  • Water Contest

   Water Contest
  • Creative Misuse Contest

   Creative Misuse Contest
  • Clocks Contest

   Clocks Contest

  Discussions