Electric Unicycle Stand

Introduction: Electric Unicycle Stand

About: Captain

Unicycle kullananlar için çok kullanışlı bir stand.

Herkese kolay gelsin.

Supplies:

*/ Some metal

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Kaynak İşleri

Bu şekilde bir metal parçası bulup kaynakçıda ya da herhangi bir demircide böyle şekil vererek kaynattırabilirsiniz.

Step 2: Sonuç

Deneyerek bu şekilde tam oturduğu pozisyonu bulup kullanabilirsiniz.

Çok kullanışlı, ilerleyen zamanlarda unicycle'ı rahat kullanmak için gereken trolley bar diye geçen elle tutmakları yapacağım ve paylaşacağım takipte kalın.

Herkese kolay gelsin..

Be the First to Share

  Recommendations

  • Magnets Challenge

   Magnets Challenge
  • Snow Challenge

   Snow Challenge
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  Discussions