Felix, De Kampenbouwer

Introduction: Felix, De Kampenbouwer

Felix the camp-builder

This is the machine you need to build and to protect your camp!

Dit is het machine dat je nodig hebt om je kamp te bouwen en te verdedigen!

Youtube Filmpje: Felix, de kampenbouwer

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Design

ENG:
Some sketches of our project.

What do we need?

What is the job of Felix?

What can Felix do?

How big should Felix be?

NL:

Schetsen van ons projekt.

Wat hebben we nodig?

Wat is het werk van Felix?

Wat moet Felix kunnen doen?

Wat kan Felix doen?

Hoe groot zou Felix moeten zijn?

Step 2: As En Basis - Axis and Base

ENG:

Here we have the base made out of metal tubes and a plate on the bottom to put the body on it. The wheels are fixed on this base to.

NL:

We hebben een basis gemakt van metalen buizen en een plaat waarop heel de body op komt.

Daarop zijn ook de zielen opgezet

Step 3: Body

ENG:

This is our body.

Here you have the body, the basket and the boxes. Here comes the crane on the front of the machine.

NL:

Dit is het body

Hier bevinden zich het body, laadruimte en schuifjes. Daarop zal de kraan op komen

Step 4: Crane - Kraan

ENG:

The crane has two levers which you use to move the crane.

On the top of the crane we have a scoop

NL:

De kraan heeft twee hendels waarmee je de kraan kan gebruiken.

Aan het uiteinde van de kraan hebben we een schep.

Step 5: Shield - Schild

ENG:

The shield is made of multiple wooden plates put one efter another. All the plates are bounded together with a rope which you can use to arm, or disarm your shield.

NL:

De schild is gemaakt van meerdere houten plaaten één achter de ander. Deze zijn samen gebonden met een touw waarmee je de schild kan open en dicht doen.

Step 6: All in One - Samenstelling

ENG:

We put all the parts together to make our machine.

NL:

We zetten alles samen om ons machine te maken.

Step 7: Colour - Kleur

ENG:

The only thing we need is the colour, give the machine a soul.

Some details like teeth, tongue and luminous eyes.

NL:

Het enige dat ond blijft te doen is de kleur, de machine leven geven.

Een paar details als tanden, tong en lichtgevende ogen

Be the First to Share

  Recommendations

  • Trash to Treasure Contest

   Trash to Treasure Contest
  • Rope & String Speed Challenge

   Rope & String Speed Challenge
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  Discussions

  0
  seamster
  seamster

  5 years ago on Introduction

  This looks like so much fun! I love this program. Great work!