Flat Pack Instructable

De basisplaat is 70 cm op 70 cm. Hierin zit het bord als ook de schaakstukken. Door deze uit te knippen of laseren en te vouwen bekomt men een schaakdoos die eveneens dient om de stukken op te bergen.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Be the First to Share

  Recommendations

  • CNC Contest

   CNC Contest
  • Teacher Contest

   Teacher Contest
  • Maps Challenge

   Maps Challenge

  Discussions

  0
  None
  seamster

  3 years ago

  Interesting idea, thanks for sharing!