Frisbee Golf

Frisbee golf on hyvä laji jos osaa

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Fribee Golf Asento

Vie kiekko melkein selkäsi taakse niin kuin kuvassa näkyy

Step 2: Frisbee Golf Heitto

Sitten kun on hyvä asento heitä mahdollisimman tarkasti ja nopeasti että se lentäisi maaliin??

Be the First to Share

  Recommendations

  • Skateboard Contest

   Skateboard Contest
  • Make it Move

   Make it Move
  • Teacher Contest

   Teacher Contest

  Discussions