Gadający Termometr BME280 + MP3 Player VISUINO

About: Hi i like arduino projects and visuino

Pokażę dziś jak zrobić gadający termometr :) Poprosiłem Boian Mitov żeby dodał komponent który pozwoli nie stosować dwóch komparatorów oraz bramki and i oto powstał :)

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Należy podłączyć DF playera Czyli odtwarzacz MP# pod płytkę MEGA arduino wg schematu serial przez opornik 1k

Step 2:

Podłączamy mega pod USB i wgrywamy program

Step 3:

to pinout dfplayera dla poprawności podłączenia do mega.

Step 4:

Edytujemy za pomocą cool edit żeby np dodać echo

Step 5:

Tadam, działa

Step 6:

pliki pomocnicze program wsad plus pcb do wytrawienia.

Step 7:

Ostatnio zapomniałem dodać dźwięków to dodaję!

Step 8:

Plik wykonywalny w Visuino.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Instrument Contest

   Instrument Contest
  • Make it Glow Contest

   Make it Glow Contest
  • STEM Contest

   STEM Contest

  Discussions