Glow in the Dark Jars

Introduction: Glow in the Dark Jars

in light

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Efniviður Og Verkfæri

Náðu í glow in the dark málningu og góðan pensil

Step 2: Mynstur

málaðu krukkuna hvernig sem þú vilt með hvaða litum sem er

Step 3: Lokaniðurstaða

Og þá ertu komin með rafmagns laust ljós

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • First Time Author Contest

   First Time Author Contest

  Discussions