Vliegende Vleugel

Introduction: Vliegende Vleugel

Dit is hoe het vliegtuig er zal uitzien als het afgewerkt is.

Nu zal je stap voor stap zien hoe we tot dit resultaat komen.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Het Nodige Materiaal

Dit materiaal heb je nodig om het vliegtuig te maken:

 • 1 plaat depron, afmetingen 1 m op 0,7 m, dikte +- 3,5 mm
 • breekmes
 • potlood
 • meetlat
 • lijm; Tec7 / Trans7 (doorschijnend, blijvend elastisch, grote kleefkracht)
 • schuurpapier / schuurspons
 • gewichtjes en materiaal om platen op te spannen en ondersteunen
 • plooibaar materiaal, bv. koperdraad, om gemakkelijk een gebogen vorm mee te maken

**Alle maten die staan op de tekeningen bij elke afzonderlijke stap zijn gegeven in centimeter.**

Step 2: De Volledige Vorm in Tweevoud

Teken de vorm met behulp van bovenstaande bemating.

De afronding aan de onderkant kan naar eigen smaak gedaan worden. Het eenvoudigste is om de curve te maken in een bepaald materiaal (koperdraad, ijzerdraad, hout, ...) dat dan op de plaat gelegd en getekend kan worden. Op deze manier zal de afronding aan weerszijden van de romp gelijk zijn.

Om zo weinig mogelijk materiaalverlies te hebben is het nodig om de ideale plaats op de tweede helft van de depronplaat te zoeken om het vliegtuig over te tekenen. Het overschot aan materiaal zal in de komende stappen nog gebruikt worden.

Step 3: De Verstevigende Elementen Tussen De 2 Basisvormen

Om de typische, aerodynamische vorm van een vleugel te bekomen en om extra steun te verlenen aan het geheel, worden enkele stukken tussen de 2 basisvormen gekleefd. Op deze manier wordt de bovenste vorm aan de voorkant omhoog gedwongen (mede door de afgeschuinde kant) en achteraan terug naar beneden.

De elementen worden vastgelijmd aan de onderste vorm.

Step 4: De Twee Helften Lijmen

Als de tussenstukken wat gedroogd zijn, kan de bovenkant eraan gelijmd worden.

Heel belangrijk in deze stap is het voldoende, zelfs overvloedig aanbrengen van de lijm. De 2 vormen moeten perfect aan elkaar kleven. Ten tweede moeten de vormen hard en lang tegen elkaar gedrukt worden. Voorzie daarom een systeem zoals op de foto om dit te kunnen doen.

Nadat alles gelijmd is, voldoende lang (minstens 6 uur) laten drogen.

Step 5: Gestroomlijnde Vorm

Als alles voldoende gedroogd is, kan de aerodynamische vorm uitgesneden en geschuurd worden.

De voor- en zijkanten worden eerst met een mes onder 45° afgesneden. Daarna kan met schuurpapier of een schuursponsje bijgewerkt worden tot een afgeronde vorm bekomen wordt.

Step 6: Opstaande Zijkanten

De opstaande zijkanten worden volgens bovenstaande tekening gemaakt.

Het geheel kan nog afgerond en bijgewerkt worden met schuurpapier.

De onderkant wordt nog onder ongeveer 45° afgesneden om de vleugels tegen de grote vleugel te zetten (onder de gewenste hoek).

Step 7: Kleinere Staarvleugel

De kleinere staartvleugel wordt volledig analoog gemaakt aan de grote vleugel, maar dan zonder de opstaande zijkanten en stukken tussen de 2 basisvormen. Wel worden de afrondingen gesneden en geschuurd.

Step 8: Versteviging Onderkant

Deze versteviging heeft een dubbele functie.
Enerzijds zou de piramidevorm ervoor moeten zorgen dat de lucht gebroken wordt op de scheiding en zo een extra lift creëert.
Anderzijds is de vorm een versteviging voor de vleugel en tevens een hulpmiddel voor het lanceren van het vliegtuig.

Het voorste stuk moet eventueel wat bijgesneden worden als het niet perfect op het langere stuk past.

Step 9: Verticaal Stuk Staartvleugel

De staartvleugel loopt schuin naar achteren. Voor de stevigheid worden 3 platen aan elkaar gelijmd. De middelste is langer; deze plaat zal in het horizontale deel van de staartvleugel gelijmd worden. De langste plaat wordt dus in het midden gelijmd. Onderaan eindigen de platen op gelijke hoogte.

De onderkant wordt tot slot nog aan weerszijden onder 45° afgeschuind zodat deze zal passen in de piramidevorm.

Step 10: Samenstellen Staartvleugel

De insnijding in de grote basisvleugel moet 10,5 mm breed zijn (of de dikte van de 3 plaatjes bij een andere plaatdikte).

Hoe ver de vleugel naar achteren geplaatst wordt, kan zelf bepaald worden, maar de plaats heeft wel een invloed op de vliegkwaliteit (meer of minder gewicht achteraan).

Step 11: Lijmen Staartvleugel

De middelste plaat wordt in de inkeping van de kleine vleugel gelijmd.

De afgeschuinde onderkant van het verticale stuk wordt in de piramidevorm aan de onderkant van het vliegtuig gelijmd. Ook de zijkanten worden ter ondersteuning vastgelijmd in het geheel.

Tot slot wordt het overschot aan materiaal aan de achterkant van de staartvleugel schuin weggesneden. Er wordt nog een driehoekje over gelijmd om de staart af te dichten.

Step 12: Lijmen Opstaande Vleugels

De opstaande zijvleugels worden gelijmd. Enige ondersteuning/opspanning is mogelijk nodig.

Tot slot worden nog de hoogteroeren gemaakt en gelijmd. Deze zorgen ervoor dat het vliegtuig een lift krijgt.

Step 13: Extra's

Nu is het vliegtuig afgewerkt.
Indien gewenst, kan met stift (alcoholstift of andere) nog getekend worden om het resultaat te personaliseren. Let wel; depron kan niet overschilderd of overspoten worden!

Uitbalanceren is nodig; de neus van het vliegtuig moet (mogelijk) verzwaard worden met bv. lood.

Voor extra stevigheid is het best dat delen van het vliegtuig geplastificeerd worden. Vooral de opstaande vleugels en staart breken makkelijk bij een te harde landing.

Launch It! Contest

Participated in the
Launch It! Contest

Be the First to Share

  Recommendations

  • Toys and Games Challenge

   Toys and Games Challenge
  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge

  Discussions