Hoe Maak Je Een Bootable USB-stick

Introduction: Hoe Maak Je Een Bootable USB-stick

About: I'm a freelance web developer. I love to make websites, whether this is a normal site, a blog or a WordPress-driven website. As a web developer, I'm constantly improving my knowledge and I use modern tools a...

Iedereen loopt er wel eens tegen aan dat je computer is gecrasht en dat je Windows opnieuw moet installeren. het probleem wat je tegenwoordig veel ziet is dat je computer geen cd drive meer heeft. Gelukkig heeft ieder huishouden in Nederland wel een USB-stick in huis.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Wat Heb Je Nodig?

1. Computer met Windows XP/Vista/7/8/10

2. Windows 7, 32/64-bit (Afhankelijk van het systeem) installatie cd

3. USB-drive met minimaal 8GB vrije ruimte. Zorg er ook voor dat de USB van een goede fabrikant is bijvoorbeeld SanDisk. Ik zeg dit omdat er soms Windows installaties vast lopen of een Blue Screen of Death geven door een slechte USB-drive

Step 2: Voor Dat Je Begint

Zorg ervoor dat je:

1. Een stabiele internet connectie hebt

2. Dat er voldoende gegevensopslag beschikbaar is op je computer

3. Gebruik een lege USB-drive omdat, alle gegevens op de USB verwijderd worden

4. Hou je Windows product sleutel bij de hand

Step 3: Aan De Slag

Nu we alles klaar hebben liggen is het tijd om aan de slag te gaan.

1. Open een opdrachtpromp. Je kan deze openen door op het start icoontje te drukken. en vervolgens gewoon het woord "opdrachtpromp" te typen. Je zal zien dat Windows automatisch het begint te zoeken in de beschikbare programma’s. Klik er met je rechtermuisknop op en selecteer "Uitvoeren als beheerder".

2. Typ in het opdrachtpromp diskpart en druk op enter. Dit opent je schijfbeheer.

3. Nu we dat hebben typen we list disk in om een lijst van alle met jouw computer verbonden schijven weer te geven. Als het goed is vind je hier ook je USB-stick. Onthoud het cijfer dat naast je USB-stick staat vermeld.

4. Nu gaan we de USB-drive selecteren door middel van dit select disk #. Vervang de # door het nummer die naast je USB stond vermeld.

5. Nu we hem hebben geselecteerd gaan we hem wissen (leegmaken) door middel van clean

6. Als de USB-stick gewist is typ je create partition primary. Zo creëer we een opstartbare partitie

7. Selecteer de nieuwe partitie door select partition 1. Als het bevestigingsbericht verschijnt typ je active en druk je op enter. Hiermee activeer je de partitie.

8. Formatteer de USB-drive door in te typen format fs=fat32. Het formatteren kan enkele minuten duren.

9. Als Een-na-laatste wijzen we de USB-drive een schijfletter toe. typ assign om een letter toe te wijzen. Typ vervolgens exit om het hulpprogramma Schijfbeheer af te sluiten.

10. Kopieer een besturingssysteem. Zet alles op je USB en je bent klaar!

Be the First to Share

  Recommendations

  • LED Strip Speed Challenge

   LED Strip Speed Challenge
  • Sculpting Challenge

   Sculpting Challenge
  • Clocks Contest

   Clocks Contest

  Discussions