How to Extend the Life of Your Razor Blade ?

Film pokazuje PROSTY dziesięciu przedłużając żywotność zwykłej sposób dyspozycji żyletka przez WIELE miesiecy i miesiecy.

Kanał Youtube: Perfekcjonista

jeans + Razor

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Ten film pokazuje prosty sposób przedłużając żywotność zwykłej dyspozycji żyletką przez wiele miesięcy i miesięcy.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Home Decor Contest

   Home Decor Contest
  • Furniture Contest

   Furniture Contest
  • Reuse Contest

   Reuse Contest

  Discussions