IOT Voor Dummies (Dutch)

About: The term, engineering originates from the Latin word Ingenerare, which means "to create". My name is Vincent and I am a graduating student in the master track Construction Management and Engineering at Delf...

This workshop is not finished jet, I will finish the workshop this week.

Dutch: Deze workshop is nog niet af. De komende week zal ik de workshop afmaken.

Deze workshop zal worden gegeven tijdens ExploRAil op 11 oktober 2017 in het RailCenter in Amesfoort.

Gedurende een half uur zal je met behulp van deze pagina je eigen Weerstation maken. Je kan ervaren hoe makkelijk het is om sensoren aan te sluiten op internet en hoe je ze kan gebruiken in je eigen bedrijf.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Materialen

Voor deze workshop het je het volgende nodig:

Materialen

 • NodeMCU V1.0 met esp8266 chip
 • DHT11 of DHT22 temperatuur en luchtvochtigheid sensor
 • 3 elektrische draden
 • Micro-USB kabel (deze kan onderdeel zijn van je telefoon oplader, maar moet los kunnen van de adapter)

Overig:

 • Telefoon oplader micro met micro usb
 • Een werkend emailadres en wachtwoord
 • De SSID naam (de naam van je router) en het wachtwoord
 • Optioneel: Behuizing voor je ding (bij de workshop zal dit worden vertrekt)

De totaal prijs is minder dan 10 euro (indien in China gekocht, in een Nederlanse winkel 15 euro). Je moet dan wel al in het bezit zijn van een telefoon oplader, en micro-USB kabel.

Step 2: Voorbereiding Voor Uitdaging 1 En 2

Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze stap leg ik je uit welke acties je moet ondernemen om de software goed te kunnen gebruiken en de NodeMCU te kunnen programmeren.

 1. Download Arduine IDE
 2. Voeg de Node toe bij additioneel borden beheer: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266c...
 3. Selecteer de juiste poort
 4. Selecteer het juist apparaat

Step 3: Uitdaging 1: Blink Op De NodeMCU

Voor velen kan het al een uitdaging zijn om een ledje te laten knipperen op de NodeMCU. Dit is precies wat we hier gaan doen.

De volgende stappen moeten worden genomen:

 1. Selecteer de voorbeeld sketch: "blink"
 2. Controleer of de sketch goed is
 3. Upload de sketch
 4. Pas de sketch aan. Lukt het je om de led sneller te laten knipperen?

Step 4: Voorbereiding Voor Uitdaging 2

Voordat aan het echte werk kan worden begonnen 2 bibliotheken geïnstalleerd moeten worden. Een bibliotheek is niks anders dan een stukje code waarna je refereert als je aan het programmeren bent. Het beste kan je het vergelijken met het schrijven van een boek. Het kan voorkomen dat je af en toe verwijst naar andere boeken. Het gaat om de volgende "boeken":

 • DHT.H
 • Adafruit_Sensor master bibliotheek

Je kan deze bibliotheken als volgt toevoegen:

 1. Klik op de hyperlink van de bibliotheek hierboven
 2. Klik rechtsboven op de site "GitHub"op de groene knop "Clone or Download"
 3. Klik op "Download Zip"
 4. Unzip het bestand op je computer
 5. In het bestand zit een map met dezelfde naam. Kopieer deze map plak de map in de volgende folder: C:\Users\naam\Documents\Arduino\libraries

Nu ben je bijna klaar voor het echte werk. Eerst gaan we een account aanmaken op de site Thingspeak. De data die we in de volgende stap met sensor ophalen verzenden we naar dit platform. Dit platform zal de data voor ons netjes in een grafiekje zetten en zorgt ervoor dat we het altijd en overal kunnen bekijken. De volgende stappen moet je daarvoor nemen:

Log in op Thingspeak:

 1. Klik rechts boven op "Sign up"
 2. Vul een gebruikersnaam en wachtwoord en email adres in
 3. Log in op je email adres en bevestig je account
 4. Klik in het Thingspeak scherm op '"continue"
 5. Klik "OK"
 6. Klik "agree to terms"

Maak een nieuw kanaal

 1. Klik "create new channel"
 2. Vul bij naam in "ProRail weerstation"
 3. Vul iets leuks in bij Description
 4. Vul in bij Field 1: "Temperatuur"
 5. Vul in bij Field 2: "Luchtvochtigheid"
 6. Klik onderin op "save channel"
 7. Ga in het lind naar de tab "API key"
 8. Kopieer de "write api key"

Step 5: Uitdaging 2: Klussen

In deze stap sluit je de sensor aan op de NodeMCU. zorg ervoor dat je het onderstaande schema volgt:

 • DHT: S naar NodeMCU D4
 • DHT: midden naar NodeMCU 3.3 Volt
 • DHT: min naar NodeMCU Ground

Step 6: Uitdaging 2: Programmeren

We zijn nu klaar om te programmeren.

Stop daarom eerst de micro-usb kabel in je computer en in de NodeMCU. Als is dit gedaan is kan je de volgende sketch plakken in het programma Arduino Ide.

// <a href=" www.arduinesp.com
// > www.arduinesp.com
// ><br>// // Plot DTH11 data on thingspeak.com using an ESP8266 // April 11 2015 // Author: Jeroen Beemster // Website: <a href="http://www.arduinesp.com"> www.arduinesp.com
// ></p><p>#include #include </p><p>// replace with your channel’s thingspeak API key, String apiKey = "67Y138DR13R2GQHK"; const char* ssid = "iPhone van vincent"; const char* password = "Gargellen2015!";</p><p>const char* server = "api.thingspeak.com"; #define DHTPIN 2 // what pin we’re connected to</p><p>DHT dht(DHTPIN, DHT11,15); WiFiClient client;</p><p>void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); dht.begin();</p><p>WiFi.begin(ssid, password);</p><p>Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);</p><p>WiFi.begin(ssid, password);</p><p>while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected");</p><p>}</p><p>void loop() {</p><p>float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; }</p><p>if (client.connect(server,80)) { // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com String postStr = apiKey; postStr +="&field1="; postStr += String(t); postStr +="&field2="; postStr += String(h); postStr += "\r\n\r\n";</p><p>client.print("POST /update HTTP/1.1\n"); client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); client.print("Connection: close\n"); client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n"); client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n"); client.print("Content-Length: "); client.print(postStr.length()); client.print("\n\n"); client.print(postStr);</p><p>Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" degrees Celcius Humidity: "); Serial.print(h); Serial.println("% send to Thingspeak"); } client.stop();</p><p>Serial.println("Waiting…"); // thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates delay(20000); }

Het volgende moet worden aangepast:

 • Vul de SSID naam in van het netwerk
 • Vul het wachtwoord in van het netwerk
 • Plak de Write key van Thingspeak in de sketch

Controleer voordat je de sketch upload het volgende:

 • Heb je de juiste USB poort aangevinkt?
 • Heb je het juiste board geslecteerd?

Controleer nu je sketch met de "Verifieer" knop en klik vervolgens op "upload"

Step 7: Check Check, Dubbel Check

Als alles goed gegaan is stuurt jouw sensor nu data naar het platform "Thingspeak". Controleer dit op de pagina.

FAQ:

 1. ..
 2. ..
 3. ..

Share

  Recommendations

  • Indoor Lighting Contest

   Indoor Lighting Contest
  • Make It Fly Challenge

   Make It Fly Challenge
  • Growing Beyond Earth Maker Contest

   Growing Beyond Earth Maker Contest

  Discussions

  0
  None
  Swansong

  1 year ago

  Hello there!

  We're glad you want to share something with the Instructables community! And we’re here to help you out. In order to be published live on the site, Instructables must consist of the following things:

  - Multiple steps showing how you made your project

  - Written instructions in each step

  - Your own original images

  Beyond making your Instructable simply publishable, this guide (https://www.instructables.com/id/How-to-Create-a-Feature-Worthy-Instructable/) explains what is required to have your Instructables featured by our site editors. It’s very helpful and definitely worth checking out.

  We would love to review your project again after you have made the necessary edits, and we will publish your project if it is eligible.If you have any questions, please feel free to ask right here or send us an email at service@instructables.com.

  Best,

  Instructables Community Manager