ITTT Technische Documentatie

715

9

1

Mijn Draw O Matic.

Project If This Then That

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: De Bekabeling

de bekabeling was niet zo ingewikkelt. Ik kon ook niks vinden wat verkeerd was met de potentiometer.

Step 2: De Servo

de servo is ingebouwt met lego, zodat hij blijft staan. Ik heb een plaatje van lego erop geplakt zodat de lego blokjes makkelijk vast te maken waren aan de servo.

Step 3: De Code

Zoals in comments staat, moet dit de code wezen, warabij de servo bij 0 snel linksom draait, bij 90 stilstaat en bij 180 snel rechtsom draait. Het kan zijn dat dit een andere code is, maar ik heb deze gebruikt omdat deze wel draaide terwijl de potentiometer het niet deed.

de tweede afbeelding is de code om de potentiometer mee te lezen. hoe ik ook draaide aan de potentiometer hij bleef altijd 1023 geven, met afentoe een sprong naar een getal tussen 1018 en 1023.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Instrument Contest

   Instrument Contest
  • Make it Glow Contest

   Make it Glow Contest
  • STEM Contest

   STEM Contest

  Discussions

  0
  None

  Awesome Lego robot. You should enter this in the Arduino All the Things contest.